Infolinia
DELTA DOLINA NIDY

DELTA DOLINA NIDY

gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej

DELTA DOLINA NIDY

Najważniejsze cechy

 • do spoinowania połączeń płyt g-k
 • doskonały na trudne podłoża, narażony na pękanie
 • idealny do napraw powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków
 • bardzo dobra przyczepność i wytrzymałość mechaniczna

Opis

• do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z fabrycznie ukształtowanymi krawędziami bez konieczności stosowania taśm zbrojących (stosowanie dodatkowo taśmy zbrojącej zalecane jest w przypadku:
- krawędzi płyt docinanych i sfazowanych na budowie,
- w układach konstrukcyjnych podlegających podczas eksploatacji odkształceniom np. w konstrukcji z płyt układanych jednowarstwowo lub w miejscach szczególnie narażonych na pękanie, (np. zabudowy poddasza, narożniki ścian, miejsca stykania się konstrukcji z płyt z przegrodami wykonanymi w technologiach tradycyjnych, itp.),

• do spoinowania ręcznego,

• do stosowania wewnątrz budynków.

Główne właściwości

 • mieszanka produkowana jest na bazie wysoko wytrzymałościowego gipsu odmiany alfa, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących,

 • ze względu na zastosowanie i specyfikę warunków eksploatacji, zaprawa modyfikowana jest uelastycznionymi polimerami oraz dodatkowo zbrojona włóknami celulozowymi,

 • odpowiednia ilość polimerów poprawia elastyczność i przyczepność masy do podłoża,

 • zawartość włókien wzmacnia i zagęszcza strukturę materiału, zwiększając jego odporność na spękania i podnosząc wytrzymałość mechaniczną całego połączenia,

 • zaprawa uzyskana po zmieszaniu materiału z wodą jest plastyczna, łatwa do nakładania i profilowania,

 • w trakcie twardnienia i wysychania nie ulega nadmiernym skurczom (wciąganie) i nie powstają w niej naprężenia, mogące powodować pękanie powierzchni,

 • po stwardnieniu masa tworzy bardzo trwałe połączenie płyt gipsowo-kartonowych, o dużej wytrzymałości,

 • brak konieczności stosowania taśm zbrojących i w związku z tym mniejsza ilość czynności wykonawczych, skraca czas spoinowania i zmniejsza jego koszty.

Główne parametry

 • maksymalna grubość warstwy 15 mm
 • czas gotowości do pracy 60 min