piksel
Infolinia
IZOLMAT IZOLPLAN FUNDAMENT SP

IZOLMAT IZOLPLAN FUNDAMENT SP

papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa

IZOLMAT IZOLPLAN FUNDAMENT SP

Najważniejsze cechy

  • samoprzylepna
  • wodoszczelna przy ciśn. 60 kPa
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie lepikiem Mocowanie lepikiem

Opis

Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS do izolacji pionowej podziemnych części budowli. Posiada na wierzchniej stronie grubą folię polietylenową, spodnią stronę stanowi asfalt samoprzylepny po usunięciu przekładki antyadhezyjnej. Produkt łatwy w stosowaniu na zagruntowane powierzchnie betonowe. Po aplikacji od razu stanowi izolację przeciwwilgociową lub w dwóch warstwach przeciwwodną.

Główne właściwości

  • samoprzylepna
  • wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa

Główne parametry

  • maksymalna siła rozciągająca:
  • - kierunek wzdłuż 225± 50 N/50 mm - kierunek w poprzek 225± 50 N/50 mm
  • giętkość w niskiej temperaturze -30oC
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT fundament SP

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa samoprzylepna IZOLPLAN fundament® SP jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez jednostronne pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS grubej folii HDPE a spodnia strona wstęgi papy zabezpieczona jest przed sklejaniem papierem lub folią. Folię lub papier na spodniej stronie usuwa się podczas przyklejania papy.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i T) w tym podlegający badaniu reakcji na ogień.

•   Papa IZOLPLAN fundament® SP przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych na podziemnych częściach budowli, w szczególności do wykonywania izolacji pionowej na fundamentach.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT, przestrzegając zaleceń producenta.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Podłoże powinno być suche, równe, wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Przed przyklejeniem papy IZOLPLAN fundament® SP, zaleca się zagruntować podłoże betonowe impregnatem asfaltowym IZOLGRUNT SBS lub dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą albo IZOLGRUNTEM BR.

•   Sposób układania

Papę IZOLPLAN fundament® SP należy mocować przez przyklejenie, z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych, do zagruntowanego podłoża betonowego. Rozwijając rolkę i jednocześnie usuwając folię po spodniej stronie, papę należy dociskać całą powierzchnią do podłoża, szczególnie starannie na zakładach o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi i ok. 12 cm w poprzek.

Przy klejeniu papy, należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

Każdorazowo po zakończeniu czynności sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach.

Brzeg papy na powierzchni pionowej, po sklejeniu dodatkowo domocować mechanicznie.

•   Temperatura

Papę należy przyklejać w temperaturze powyżej +10ºC, co umożliwi właściwe sklejenie. Prace instalacyjne tej papy można prowadzić nawet w temperaturach ujemnych do -5°C pod warunkiem uzyskania suchej powierzchni przed aplikacją papy.

W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLPLAN fundament® SP powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC, a podłoże, do którego papa będzie mocowana powinno być suche, wolne od lodu i szronu.

do góry
IZOLMAT IZOLPLAN FUNDAMENT SP
IZOLMAT IZOLPLAN FUNDAMENT SP
papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa

Aktualna dokumentacja