piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2

papa zgrzewalna odporna wysokomodyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2

Najważniejsze cechy

 • hamuje przerost korzeni
 • bezpieczeństwo i trwałość
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana z dodatkiem hamującym przerost korzeni, wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych jako druga warstwa uszczelniająca i blokująca przejście korzeni. Przed położeniem IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 należy zastosować warstwę podkładową z papy modyfikowanej o grubości 4 mm.

Główne właściwości

 • zawiera dodatek hamujący przerost korzeni
 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5.5x1,br>
 • Grubość (mm): 4,2 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20 °C
 • Odporność na spływanie (°C): +100 °C
 • Siła rozciągająca (N/50 mm) (Wzdłuż/W poprzek): 900 ± 100 / 600 ± 100
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 15 / 50 ± 15
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN ZIELONY DACH PYE PV200 S4,2

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej osnowy z włókniny poliestrowej asfaltem modyfikowanym SBS ze specjalnymi dodatkami powodującymi odporność papy na penetrację przez korzenie roślin.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok. 9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod uprawy roślinne oraz ciężkie zabezpieczenie powierzchni.

•   Papa jest odporna na przerost korzeni roślin.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT. Przy wykonywaniu izolacji stropu pod dach zielony przy użyciu papy IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 producent rekomenduje użycie pap podkładowych modyfikowanych o grubości min. 4 mm jako pierwszej warstwy.

•   Papa jest przeznaczona również do wykonywania obróbek dekarskich attyk, świetlików, kominów, wpustów dachowych, obróbek przy ścianie, na dylatacje.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej w dachu zielonym wg Systemów Izolacji IZOLMAT wynosi 3% (dopuszczalne min. 1%).

•   Dzięki swojej elastyczności oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość, zalecana jest również dla dachów zielonych o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•  Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej. Zgodnie z Systemami Izolacji IZOLMAT zaleca się zastosować jako papę podkładową, modyfikowaną papę asfaltową z mocną osnową zgrzewaną do podłoża betonowego zagruntowanego dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub asfaltowymi środkami rozpuszczalnikowymi. Papa podkładowa może być, wg jednego z rozwiązań systemowych, zamocowana również do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S. Podłoże powinno być w każdym przypadku wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

•   Zgrzewanie

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża.

Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Każdorazowo po zakończeniu czynności zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach. Zaleca się szczególną dokładność i staranność wykonania złączy papy IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2 na zakładach, co jest jednym z najważniejszych warunków prawidłowego funkcjonowania tej papy jako izolacji i jednocześnie bariery zapewniającej odporność na przerost korzeni roślin. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu.

•  Obróbki miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej bądź zapewnić wyoblenie podłoża. Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

do góry
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV200 S4,2
papa zgrzewalna odporna wysokomodyfikowana SBS