piksel
Infolinia
SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

SZPACHLA RENOWACYJNA DROBNOZIARNISTA TS

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania wypraw tynkarskich na powierzchniach z cegły, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • wysoka odporność na mikropęknięcia
 • zawiera specjalne mikrowłókna wzmacniające strukturę materiału
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm)

Opis

Szpachla do wykonywania ostatecznej, finalnej warstwy wykończeniowej.

Główne właściwości

 • kruszywo do 0,2 mm
 • zawiera wapno nadające wyprawie elastyczność i zwiększające odporność na wystąpienie spękań

Główne parametry

 • grubość warstwy 1-10 mm
 • zużycie ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2 na każdy 1 mm grubości

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej na powierzchniach ścian i sufitów.
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm) - pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię
 • zalecany do wykonywania wypraw tynkarskich na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego
 • i cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • na bazie wysokiej jakości białego cementu portlandzkiego
 • zawiera wapno - naturalne spoiwo, od wieków używane przy produkcji materiałów budowlanych. Zawartość wapna decyduje o elastyczności i odporności warstwy na spękania
 • wysoka odporność na mikropęknięcia – dzięki zawartości specjalnych mikrowłókien, dodatkowo wzmacniających strukturę materiału
 • szeroki zakres stosowania – szpachla łatwo się nakłada zarówno w warstwie o grubości
 • 1 mm jak i 10 mm
 • biały kolor wyprawy - pozwala na łatwe i ekonomiczne pokrycie powierzchni farbą.
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,0-8,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą filcówką. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania jak i wiązania materiału.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TS jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

7,0-8,0 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy

ok. 25 minut

Zużycie

ok. 15 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Min. / max. grubość warstwy

1 mm / 10 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
 
14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TS/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

OC

Jednowarstwowa zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, do stosowania na zewnątrz budynku, na ściany, stropy, słupy, ściany działowe

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność, FP:B

≥ 0,3 N/mm²

Absorpcja wody - kategoria

W1

Przepuszczalność wody po cyklach zamrażania-rozmrażania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ

15/35
(EN 1745:2002, tab.A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła

(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,83  W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab.A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1800 kg/m3

Trwałość - przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania

≥ 0,3 N/mm²

 

Trwałość - przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

 

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

Data aktualizacji: 2014.05.05. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.