piksel
Infolinia
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL

TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL

TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL

Najważniejsze cechy

 • do wykonywania dekoracyjnych, historycznych wypraw tynkarskich
 • do stosowania na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, na tynku cementowym, cementowo-wapiennym i renowacyjnym
 • na indywidulane zamówienie istnieje możliwość wykonania tynku barwionego w masie, tynku kamiennego lastryko oraz dodania płatków miki
 • stos kruszywowy 0 - 3 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny
grubość na ścianie 5-30 mm grubość na ścianie 5-30 mm

Opis

Tynk do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich, w których efekt estetyczny uzyskuje się poprzez obróbkę wstępnie utwardzonej powierzchni tynku.

Główne właściwości

 • mineralny, na bazie spoiwa hydraulicznego
 • paroprzepuszczalny
 • do nakładania ręcznego

Główne parametry

 • grubość warstwy 5-30 mm
 • zużycie ok. 18 kg zaprawy na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • historyczny, systemowy tynk renowacyjny do wykonywania wypraw o dekoracyjnym charakterze
 • zalecany na surowych powierzchniach z cegły ceramicznej i wapienno piaskowej, kamienia naturalnego, betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego oraz tynku renowacyjnego
 • do nakładania ręcznego
 • na bazie cementu – uzyskana powierzchnia jest mocna, odporna na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
 • paroprzepuszczalny - umożliwia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym został zastosowany
 • istnieje możliwość barwienia w masie oraz zamówienia tynku w wersji z płatkami miki
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporny
 • mrozoodporny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże obficie zwilżyć wodą – do nasycenia.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,0 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania. Zaleca się jednorazowo mieszać kilka opakowań jednocześnie w większym pojemniku. Bezpośrednio przed naniesieniem ponownie przemieszać. Zaprawę narzucać ręcznie, za pomocą kielni, równomierną warstwą o grubości ok. 10 mm lub poprzez nakrapianie. Powstałą powierzchnię wyrównać długą łatą i pozostawić do wstępnego związania. Moment przystąpienia do zacierania określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Wykonać próbę drapania – jeśli tynk nie przyczepia się do kolców zdzieraka, można przystąpić do cyklinowania. Równomiernie zdrapać wierzchnią warstwę tynku, używając zdzieraka do cyklinowania. Unikać kilkukrotnego zdzierania w tym samym miejscu, gdyż może to powodować różnicę w odcieniu. Po związaniu tynku, powierzchnię należy oczyścić za pomocą miękkiej szczotki. Dla zwiększenia odporności tynku na warunki atmosferyczne, zaleca się zaimpregnowanie go za pomocą preparatu ATLAS ZŁOTY WIEK SH. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TCL jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości białego cementu, wypełniaczy kwarcowych i dolomitowych oraz dodatków nowej generacji, które powodują, że jest plastyczny i łatwy w pracy.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

3,5-4,0 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy

ok. 15 minut

Zużycie

ok. 18 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 10 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Min. / max. grubość tynku

5 mm / 30 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
 
14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TCL/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

R

Zaprawa tynkarska renowacyjna, o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność, FP:B

≥ 0,3 N/mm²

Absorpcja wody

≥ 0,3 kg/m2 po 24 h

Penetracja wody

≤ 5 mm

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ

15/35

Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,67  W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab. A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1700 kg/m3

Trwałość - spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania

≤ 15 %

Trwałość - ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania

≤ 3 %

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki


Data aktualizacji: 2014.04.29. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność

 

do góry
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL
TYNK SZLACHETNY CYKLINOWANY TCL

Aktualna dokumentacja

Archiwalna dokumentacja