Infolinia

Fundacja Dobroczynności

Organizacja pożytku publicznego (formalnie posiadająca ten status od 2004 roku) założona w 1996 roku. Do jej najważniejszych zadań należy świadczenie pomocy społecznej ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa i ludziom dotkniętym chorobą, w tym zwłaszcza dzieciom, udzielanie pomocy materialnej placówkom takim jak szkoły, szpitale, przedszkola i żłobki. Swoim wsparciem Fundacja obejmuje rokrocznie kilkaset polskich rodzin i systematycznie współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami działającymi w sferze zadań publicznych – w obszarach pomocy społecznej, zdrowotnej, szkolno-wychowawczej i charytatywnej. 

Źródłem finansowymi działań Fundacji są przede wszystkim systematyczne wpłaty podmiotów gospodarczych Grupy ATLAS oraz dobrowolne osobiste wpłaty właścicieli Grupy. Dodatkowym uzupełnieniem środków finansowych są także wpłaty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych. Do końca września 2017 roku łączna wartość pomocy udzielonej przez Fundację przekroczyła już 67 milionów złotych.

Więcej o Fundacji ATLAS>