Infolinia

Aktualności

23/08/2021
/

Połączenie spółek ATLAS i WKiZB

ATLAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art.  500  §  2 i §  21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza uzgodniony i sporządzony w dniu 23  sierpnia 2021 r. plan połączenia ATLAS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka przejmująca) z Wytwórnią Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zgierzu (spółka przejmowana). Połączenie będzie dokonane w oparciu o przepisy art. 492 § 1 pkt 1 i 516 § 6   Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna z siedzibą w Zgierzu na spółkę przejmującą, tj. ATLAS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Plan połączenia dostępny do wglądu: TUTAJ

Plan połączenia dostępny jest  od dnia 23 sierpnia 2021r. nieprzerwanie i bezpłatnie co najmniej przez miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Atlas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna, na których będą powzięte uchwały o połączeniu, do dnia zakończenia tych zgromadzeń.