piksel
Infolinia
ATLAS COLOR PM-070

ATLAS COLOR PM-070

niebieski, proszkowy pigment do betonu na bazie mieszaniny pigmentów organicznych

ATLAS COLOR PM-070

Najważniejsze cechy

 • niebieski, proszkowy pigment do betonu i zapraw
 • na bazie mieszaniny pigmentów organicznych
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
 • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

do góry
ƒƒ

Niebieski, proszkowy pigment na bazie mieszaniny pigmentów organicznych do barwienia:

 • wibroprasowanych wyrobów betonowych

 • betonów architektonicznych i elewacyjnych

 • betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury

 • zapraw na bazie cementu i/lub wapna

 • betonu towarowego

 • elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości

do góry
ƒƒ
 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV

 • Proszkowy pigment na bazie mieszaniny związków organicznych gwarantujący równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania

 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych

 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 032/P/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 8 % masy cementu

Optymalne: 2 – 5 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową) w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.

Opakowanie

do góry

Worek 25 kg

do góry
ATLAS COLOR PM-070
ATLAS COLOR PM-070
niebieski, proszkowy pigment do betonu na bazie mieszaniny pigmentów organicznych

Aktualna dokumentacja