piksel
Infolinia
ATLAS COLOR SA-070

ATLAS COLOR SA-070

stalowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków tytanu i tlenków żelaza

ATLAS COLOR SA-070

Najważniejsze cechy

 • stalowy, upłynniony pigment do betonu i zapraw
 • na bazie tlenków żelaza i tlenków tytanu
 • dokładnie zdyspergowany
 • zwiększona odporność na sedymentację

Zastosowanie

do góry
 • Barwienie betonu oraz zapraw

Opis

do góry
ƒƒƒƒƒƒƒƒ

Stalowy, upłynniony pigment na bazie tlenków tytanu i tlenków żelaza do barwienia

 • wibroprasowanych wyrobów betonowych

 • betonów architektonicznych i elewacyjnych

 • betonowych prefabrykowanych elementów wielkogabarytowych oraz wyrobów małej architektury

 • zapraw na bazie cementu i/lub wapna

 • betonu towarowego

 • elementów budowlanych ze spoiwem na bazie cementu, wapna, gipsu

Właściwości

do góry
 • Pigment odporny na działanie alkaliów, warunków atmosferycznych i promieni UV

 • Dokładnie zdyspergowany w wodzie pigment żelazowy zapewniający doskonałe rozprowadzenie w mieszance betonowej

  gwarantujące równomierne wybarwienie wyrobów gotowych

 • Zwiększona odporność na segregację w trakcie przechowywania

 • Umożliwia produkcję powtarzalnych kolorów w barwionych elementach betonowych

 • Łatwy w dozowaniu przy użyciu automatycznych układów dozujących

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z wymaganiami PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie - Wymagania i metody badań. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 028/P/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR- 0435/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 1 – 10 % masy cementu

Optymalne: 4 – 6 % masy cementu

Dozowanie należy dobrać, w trakcie prób wstępnych, w zależności od żądanej intensywności wybarwienia. Dozowanie może być prowadzone metodą wagową za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie (np. metodą objętościową) w obu przypadkach bezpośrednio na wilgotne (zwilżone) kruszywo.

Opakowania

do góry

Beczka 200 kg

Flutainer 1 000 kg

Kontener stożkowy 1 100 kg

do góry
ATLAS COLOR SA-070
ATLAS COLOR SA-070
stalowy, upłynniony pigment do betonu na bazie tlenków tytanu i tlenków żelaza

Aktualna dokumentacja