Infolinia
ATLAS DURUFLOW PX-031

ATLAS DURUFLOW PX-031

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej

ATLAS DURUFLOW PX-031

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • skraca czas potrzebny na rozformowanie elementów prefabrykowanych
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • ułatwia produkcję betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu prefabrykowanego

 • Produkcja wyrobów wibroprasowanych

 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

do góry

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • elementów prefabrykowanych o wymaganym bardzo szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej

 • elementów prefabrykowanych w technologii GFRC/GRC (beton zbrojony włóknem szklanym)

 • elementów sprężonych

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW)

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości

 • betonu w warunkach niskich temperatur otoczenia

 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

Właściwości

do góry
 • Skraca czas potrzebny na rozformowanie elementów prefabrykowanych

 • Podnosi wytrzymałość wczesną betonu

 • Ogranicza ryzyko wystąpienia „bleedingu”

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa. Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 047/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0% masy cementu

Optymalne: 0,7 – 0,8% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1050 kg

do góry
ATLAS DURUFLOW PX-031
ATLAS DURUFLOW PX-031
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej

Aktualna dokumentacja