piksel
Infolinia
ATLAS FORTIS MN-131

ATLAS FORTIS MN-131

domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu o podwyższonej wytrzymałości wczesnej

ATLAS FORTIS MN-131

Najważniejsze cechy

 • do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • do produkcji betonu towarowego w okresie niskich temperatur
 • poprawia estetykę betonów architektonicznych
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

Opis

do góry

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20

 • betonu architektonicznego

 • betonu mostowego

 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości

 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia

 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Poprawia estetykę betonu

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 006/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu

Optymalne: 1,0 – 1,5 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1150 kg

do góry
ATLAS FORTIS MN-131
ATLAS FORTIS MN-131
domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu o podwyższonej wytrzymałości wczesnej

Aktualna dokumentacja