piksel
Infolinia
ATLAS FORTIS NL-636

ATLAS FORTIS NL-636

domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

ATLAS FORTIS NL-636

Najważniejsze cechy

 • znacząco wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • pozwala na produkcję betonu ≥C16/20
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu architektonicznego

 • Produkcja betonu monolitycznego

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji również w warunkach podwyższonych temperatur

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5)

 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości ≥ C16/20

 • betonu drogowego i mostowego

 • betonu towarowego zawierającego dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka

 • betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG

 • betonu architektonicznego

 • betonu monolitycznego

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej również w warunkach letnich

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa

 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności

 • Obniża nasiąkliwość betonu

 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 009/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu

Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1150 kg

do góry
ATLAS FORTIS NL-636
ATLAS FORTIS NL-636
domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Aktualna dokumentacja