Infolinia
ATLAS LIGOCEL AP-240

ATLAS LIGOCEL AP-240

bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca do stosowania w okresie niskich temperatur powietrza

ATLAS LIGOCEL AP-240

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową
 • przyspiesza hydratację cementu w okresie niskich temperatur
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji w okresie zimowym

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

Opis

do góry

Bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do produkcji

 • Betonu w warunkach zimowych (przy ujemnych temperaturach powietrza przy zachowaniu warunków dotyczących składu mieszanki i pielęgnacji w warunkach zimowych)

 • Betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) w niskich temperaturach powietrza

 • Betonu towarowego o klasach wytrzymałości ≥ C16/20 i wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej

 • Elementów prefabrykowanych w warunkach obniżonych temperatur

Właściwości

do góry
 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego

 • Przyspiesza hydratację cementu oraz pozwala na szybkie uzyskanie wytrzymałości wczesnych >10 N/mm² (również w niskich temperaturach powietrza) co zapewnia wstępną odporność na zamarznięcie

 • Pozwala na skrócenie okresu pielęgnacji betonu, dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości wczesnych, w okresie niskich temperatur powietrza

 • Obniża temperaturę zamarzania zaczynu cementowego

 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Nie zawiera chlorków

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 028/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,5 – 2,0 % masy cementu

Optymalne: 0,8 – 1,5 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1150 kg

do góry
ATLAS LIGOCEL AP-240
ATLAS LIGOCEL AP-240
bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca do stosowania w okresie niskich temperatur powietrza

Aktualna dokumentacja