Infolinia
ATLAS LIGORETARD SC-020

ATLAS LIGORETARD SC-020

domieszka opóźniająca wiązanie cementu

ATLAS LIGORETARD SC-020

Najważniejsze cechy

 • opóźnia wiązanie cementu
 • pozwala na transport mieszanki >120 minut w okresie letnim
 • zmniejsza szybkość wydzielania ciepła hydratacji

Zastosowanie

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu transportowanego na duże odległości

Opis

do góry

Domieszka opóźniająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu monolitycznego np. fundamentów

 • betonu o wydłużonym czasie wiązania np. przy betonowaniu ciągłym

 • betonu towarowego o znacznie wydłużonej urabialności

 • betonu towarowego w warunkach letnich

 • betonu transportowanego na duże odległości

Właściwości

do góry
 • Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej

 • Opóźnia początek wiązania

 • Zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Nie powoduje napowietrzenia mieszanki betonowej

 • Może być stosowana z domieszkami upłynniającymi ATLAS DURUFLOW, FORTIS oraz uplastyczniającymi ATLAS PRIMO

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrob zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 23/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,1 – 2,0% masy cementu

Dozowanie domieszki zależy od oczekiwanego czasu opoźnienia, ktore musi zostać ustalone na podstawie prób.

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 210 kg, 230 kg

Kontener IBC 1050 kg

do góry
ATLAS LIGORETARD SC-020
ATLAS LIGORETARD SC-020
domieszka opóźniająca wiązanie cementu

Aktualna dokumentacja