Infolinia
ATLAS PRIMO LG-436

ATLAS PRIMO LG-436

domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

ATLAS PRIMO LG-436

Najważniejsze cechy

 • wydłuża urabialność betonu w okresie wysokich temperatur powietrza
 • ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu
 • podnosi wytrzymałość końcową betonu

Zastosowanie:

do góry
 • Produkcja betonu towarowego

 • Produkcja betonu masywnego

 • Produkcja betonu transportowanego na dłuższe odległości

Opis

do góry

Domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniającaprzeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o wydłużonej urabialności i wydłużonym czasie wiązania, również w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

 • betonu towarowego o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji i klasach wytrzymałości ≤ C20/25

 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S2) do ciekłej (S5)

 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości > C20/25 w połączeniu z superplastyfikatorami ATLAS DURUFLOW, ATLAS FORTIS

 • betonu masywnego oraz betonu transportowanego na dłuższe odległości

Właściwości

do góry
 • Wydłuża urabialność mieszanki betonowej w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia (temperatura powietrza >20°C)

 • Obniża współczynnik wodno-cementowy przy zachowaniu stałej konsystencji mieszanki betonowej lub poprawia konsystencję mieszanki betonowej przy stałym w/c

 • Opóźnia wiązanie cementu

 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu

 • Poprawia stopień hydratacji cementu poprzez lepsze zdyspergowanie spoiwa

 • Ułatwia wbudowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

 • Zmniejsza tendencję do wydzielania wody przez mieszankę betonową

 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)

 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Wymagania techniczne

do góry

Wyrób zgodny z PN-EN 934-2 + A1:2012. Posiada Deklarację Właściwości Użytkowych nr 024/D/CPR oraz Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR- 0396/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Dozowanie

do góry

Zalecane: 0,2 – 1,5 % masy cementu

Optymalne: 0,5 – 0,8 % masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

do góry

Beczka 225 kg, 250 kg

Kontener IBC 1150 kg

do góry
ATLAS PRIMO LG-436
ATLAS PRIMO LG-436
domieszka do betonu redukująca ilość wody/uplastyczniająca przeznaczona do betonowania w warunkach podwyższonych temperatur otoczenia

Aktualna dokumentacja