piksel
Infolinia
NOWOŚĆ
ATLAS STONER

ATLAS STONER

gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm

NOWOŚĆ
ATLAS STONER

Najważniejsze cechy

 • po związaniu elastyczny i odporny na spękania
 • bardzo dobra plastyczność
 • wysoka wytrzymałość uzyskanego połączenia
 • wzmocniony włóknami
 • spoinowanie płyt g-k z użyciem lub bez użycia taśmy
 • grubość warstwy do 15 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
aplikacja pacą stalową gładką aplikacja pacą stalową gładką

Opis

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych – bez konieczności stosowania dodatkowego zbrojenia w postaci taśm lub flizeliny w przypadku płyt z fabrycznie ukształtowanymi krawędziami.
Naprawianie powierzchni ścian i sufitów – zalecany na podłoża gipsowe, do miejscowych napraw powierzchni tynków gipsowych, gładzi lub płyt gipsowo-kartonowych.
Rodzaje podłoży – płyty gipsowo-kartonowe z krawędziami profilowanymi fabrycznie lub ciętymi na budowie, tynki i gładzie gipsowe .

Dostępne opakowania - worki papierowe 20 kg.

Główne właściwości

 • elastyczny – sucha mieszanka modyfikowana jest specjalnymi polimerami i odpowiednią dla przewidzianego zakresu stosowania ilością włókien celulozowych. Włókna wzmacniają i zagęszczają strukturę utwardzonego gipsu, zwiększając jego odporność na ewentualne spękania.
 • plastyczny – jest łatwy i bardzo wygodny do nakładania, zarówno podczas wprowadzania pomiędzy płyty gipsowo-kartonowe jak i podczas wygładzania i ostatecznego profilowania powierzchni
 • posiada Zwiększona wytrzymałość – zapewnia trwałe, odpowiednio mocne i elastyczne połączenie na styku płyt gipsowo-kartonowych
 • charakteryzuje się niski skurczem podczas wiązania – brak wewnętrznych, dodatkowych naprężeń w warstwie gipsu zapewnia wysoką stabilność uzyskanego połączenia (bez efektu wciągania nałożonej masy)

Główne parametry

 • min. / max grubość warstwy: 2 mm / 15 mm
 • wytrzymałość na zginanie ≥ 3,0 N/mm2
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 N/mm2
 • temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +10 °C do +25 °C
 • wilgotność w pomieszczeniu w trakcie prac i podczas użytkowania: do 70%
 • czas gotowości do pracy: ok. 60 minut

ZUŻYCIE

do góry

Średnio zużywa się ok. 0,5 kg na 1 mb połączenia płyt gipsowo-kartonowych. Zużycie zależy od grubości oraz kształtu i sposobu profilowania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych.

do góry
ATLAS STONER
ATLAS STONER
gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm

Aktualna dokumentacja