piksel
Infolinia
GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG

GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG

GŁADŹ RENOWACYJNA BIAŁA TG

Najważniejsze cechy

  • na bazie mączki dolomitowej
  • umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni
  • do wewnątrz i na zewnątrz do wygładzania powierzchni ścian oraz odlewów, rzeźb i detali architektonicznych
  • stos kruszywowy: 0 - 0,1 mm
na ściany na ściany
do wewnątrz do wewnątrz
na zewnątrz na zewnątrz
produkt mrozoodporny produkt mrozoodporny
produkt wodoodporny produkt wodoodporny

Opis

Gładź przeznaczona do napraw i wyrównywania ścian i sufitów oraz do wykonywania nowych wypraw tynkarskich.

Główne właściwości

    Gładź charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest plastyczna i łatwa w nakładaniu. Gładź można zabarwiac na dowolny kolor.

Główne parametry

  • grubość warstwy: 1 - 5 mm
  • zużycie: ok. 1,5 kg/1 m²/1 mm gr. warstwy

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry

*       do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, cegła, tynki cementowe, gipsowe i wapienne

*       do wygładzania powierzchni odlewów, rzeźb i detali architektonicznych

*       biały kolor – zaprawa na bazie białego cementu portlandzkiego

*       na bazie mączki dolomitowej o średnicy do 0,1 mm – umożliwia uzyskanie idealnie gładkich powierzchni

*       grubość warstwy od 1 do 5 mm

* do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

*       wodoodporna

*       mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu,
w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem tynku podłoże zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 8,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się równomierną warstwą, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, mocno dociskanej do podłoża. Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez szlifowanie lub lekkie zacieranie pacą filcówką. Czas otwartej pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Powierzchnię chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zarówno podczas nakładania, jak i wiązania materiału.
 

UWAGI

do góry

*       Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.

*       Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

*       Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

*       Mieszanina drażniąca, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

do góry

ATLAS ZŁOTY WIEK TG jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa mineralnego (cementu i wapna), wypełniaczy dolomitowych oraz dodatków uszlachetniających.

 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka

8,5 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy

ok. 15 minut

Zużycie

ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Min. / max. grubość warstwy

1 mm / 5 mm

Dostępne opakowania

worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

 
14

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr AZW TG/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

OC

Jednowarstwowa zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, do stosowania na zewnątrz budynku na ściany, stropy, słupy, ściany działowe

Reakcja na ogień - klasa

A1

Przyczepność, FP:B

≥ 0,3 N/mm²

Absorpcja wody - kategoria

W1

Przepuszczalność wody po cyklach zamrażania-rozmrażania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ

15/35
(EN 1745:2002, tab.A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła

(średnia wartość tabelaryczna P=50 %)

0,83  W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002, tab.A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym

≤ 1800 kg/m3

Trwałość - przyczepność po wymaganych
cyklach sezonowania

≥ 0,3 N/mm²

 

Trwałość - przepuszczalność wody po wymaganych cyklach
sezonowania

≤ 1 ml/cm2 po 48 h

 

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

 

Data aktualizacji: 2014.05.05. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.