piksel
Infolinia
IZOLMAT BIT V60 S3,0

IZOLMAT BIT V60 S3,0

papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana

IZOLMAT BIT V60 S3,0

Najważniejsze cechy

 • trwałość i wytrzymałość wiązania
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Paroizolacja Paroizolacja
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana na osnowie z welonu szklanego. Stosowana na podłożu betonowym lub jako paroizolacja pod warstwą termoizolacji również na podłożu betonowym.

Główne właściwości

 • trwałość i wytrzymałość wiązania

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 3,0 ± 0,2 mm
 • Osnowa: welon szklany
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0°C
 • Odporność na spływanie (°C): +70°C
 • Siła rozciągająca (N/50 mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 ± 200/300 ± 150
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 4 ± 2 / 4 ± 2
 • Rodzaj posypki drobnoziarnista
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT BIT V60 S3,0

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT BIT V60 S3,0 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie osnowy z welonu z włókien szklanych asfaltem oksydowanym.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i na całej powierzchni zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień oraz wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT BIT V60 S3,0 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, na podłoża stabilne wymiarowo, w konstrukcjach nie narażonych na duże obciążenia i naprężenia.

•   Papa jest również przeznaczona do zastosowania jako warstwa regulacyjna pary wodnej na podłożu betonowym.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT BIT V60 S3,0 należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego. Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT BIT V60 S3,0, zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub roztworami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi.

•   Sposób układania

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

•   Temperatura

W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT BIT V60 S3,0 powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

Wszelkie prace z użyciem papy IZOLMAT BIT V60 S3,0 należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5ºC, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT BIT V60 S3,0
IZOLMAT BIT V60 S3,0
papa zgrzewalna podkładowa niemodyfikowana