piksel
Infolinia
IZOLMAT P333-I
Mocowanie lepikiem Mocowanie lepikiem
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe. Stosowana jako pierwsza warstwa pod papy tradycyjne wierzchniego krycia. Mocowana na podłoże betonowe lepikiem asfaltowym, na podłoże drewniane gwoździami z podkładkami.

Główne właściwości

  Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 10x1
  • Gramatura (kg/m): 2,0 kg/m2 ± 10%
  • Osnowa: tektura
  • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): oksydowany 0°C
  • Odporność na spływanie (°C):+70°C
  • Siła rozciągająca (N/50 mm) (Wzdłuż/W poprzek): 500 ± 300/400 ± 200
  • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 3 ± 2/3 ± 2
  • Więcej informacji o produkcie PODKŁADOWA P333-I

  BUDOWA PAPY

  do góry

  Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej P333-I jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej i pokrycie jej z obu stron asfaltem oksydowanym. Wierzchnia i spodnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

  PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

  do góry

  Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień, wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A) w tym podlegający badaniu reakcji na ogień.

  •   Papa asfaltowa podkładowa P333-I przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz do wykonywania wielowarstwowych poziomych izolacji przeciwwilgociowych elementów podziemnych.

  •   Zalecane pochylenie połaci dachowej i ilość warstw pokrycia dachowego zgodnie z normą PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

  PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

  do góry

  •   Podłoże

  Papę asfaltową podkładową na tekturze budowlanej P333-I należy mocować metodą klejenia lepikiem do zagruntowanego podłoża betonowego lub do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej bądź do starego, wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

  Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

  Przed przyklejaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe lub stare warstwy bitumiczne dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą, wg instrukcji producenta lub impregnatami rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS albo IZOLGRUNT BR.

  W przypadku, gdy do izolacji cieplnej użyty będzie styropian lub polistyren ekstrudowany, nie należy stosować do gruntowania podłoża i klejenia papy środków rozpuszczalnikowych.

  •   Sposób układania

  Papę P333-I należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików asfaltowych, z uwzględnieniem zaleceń ich producentów, a do podłoży drewnianych papę należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami.

  Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od ok. 30min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi ok. +10°C). Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy.

  Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili przyklejania musi wynosić od +160°C do +180°C.

  Arkusze papy należy łączyć na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 10 cm, a długość przyklejanego odcinka papy nie może być większa niż 8 m, a dla spadku dachu powyżej 15% nie większa niż 3 m. W poszczególnych warstwach pokrycia arkusze papy należy przesunąć względem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, a przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza.

  Wymaganą ilość warstw papy w zależności od spadku dachu określa norma PN-B-02361:1999.

  Na dachach o spadku mniejszym niż 30% wstęgi papy mocuje się równolegle do okapu, a dla spadku powyżej 30% prostopadle. Wilgotność podłoża z betonu lub gładzi cementowej nie może być większa niż 6%,a podłoża z desek nie większa niż 21%.

  •  Uwagi dodatkowe

  W razie konieczności wykonywania pokrycia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych należy zastosować dodatkowo środki zabezpieczające.

  Pozostałe szczegóły dotyczące pokryć dachowych z pap asfaltowych tradycyjnych zawarte są w normie m.in. PN-B-02361:1999.

  do góry
  IZOLMAT P333-I
  IZOLMAT P333-I
  papa podkładowa tradycyjna