piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

Najważniejsze cechy

 • duża elastyczność i rozciągliwość
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie mechaniczne Mocowanie mechaniczne
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe
Tarasy, balkony Tarasy, balkony

Opis

Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana przeznaczona do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów. Papa na mocnej osnowie z włókniny poliestrowej wykazująca dużą elastyczność i rozciągliwość. Jako papa podkładowa nie ma ograniczeń w zastosowaniu.

Główne właściwości

 • duża elastyczność i rozciągliwość

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 4,8 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20 °C
 • Odporność na spływanie (°C): +100 °C
 • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1050 ± 150 / 850 ± 250
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
 • Rodzaj posypki drobnoziarnista
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•  Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną drobnoziarnistą.

•  Spodnia strona papy na całej powierzchni zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego i może być płaska lub profilowana. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień, wyrób do regulacji przenikania pary wodnej w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień oraz wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków, części podziemnych (Typ A i T) w tym podlegający przepisom w zakresie reakcji na ogień.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni oraz dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

•   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 zalecana jest również do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych elementów podziemnych, do izolacji balkonów, do wielowarstwowych izolacji tarasów, a także jako warstwa podkładowa w izolacjach dachów zielonych pod papę IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0 – papę odporną na przerost korzeni roślin. Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•  Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej, bądź do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej podkładowej. Papa może być również zgrzewana do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S.

Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS lub IZOLGRUNT Br, a podłoże z blachy ocynkowanej IZOLPLASTem bez rozcieńczenia.

•  Zgrzewanie

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

•   Temperatura

Papę należy układać w temperaturach powyżej 0°C, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0 powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•  Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS

Aktualna dokumentacja