Infolinia

Aktualności

05/06/2019
/

Klej z funkcją hydroizolacji. Taras na raz.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Klej wysokoodkształcalny C2TES2 z funkcją hydroizolacji.

1 produkt, 2 funkcje, 3 technologie i mnogość za100sowań.

 

Plusa S2Hydro nie można porównać z żadnym innym produktem. To unikalna cementowa zaprawa klejąca, która umożliwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej i klejenie okładziny, a więc jeden produkt daje kompletne rozwiązanie, doskonałe dla wszystkich prac glazurniczych prowadzonych na zewnątrz. Jako kompleksowe rozwiązanie produkt musiał uzyskać pozytywne wyniki badań w niezależnych jednostkach certyfikujących, potwierdzających jego cechy jako hydroizolacji i jako kleju. Zgodnie z wynikami badań został sklasyfikowany jako C2TES2, czyli klej wysokoodkształcalny, o podwyższonych parametrach, ograniczonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. Testy potwierdziły również jego szczelność przy ciśnieniu minimum 15 metrów słupa wody, a więc jest to izolacja typu ciężkiego – odporna na działanie wody pod ciśnieniem.

 

 

Na czym polega wyjątkowość produktu Plus S2 Hydro?

Plus S2 Hydro można stosować w trzech wariantach:

– jako klej do płytek;

– jednocześnie jako klej i hydroizolację w jednym cyklu technologicznym;

– jako hydroizolację.

Dzięki temu ułatwia pracę oraz skraca czas pracy na budowie. W jego recepturze zastosowano technologię polimerową, technologię podwójnych włókien oraz technologię elastomerowych wypełniaczy z modyfikowanego kauczuku. Dzięki wysokiej zawartości związków polimerowych, włókien i wypełniaczy z modyfikowanego kauczuku klej ten ma unikalne właściwości, które czynią go produktem o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, gwarantując trwałość na długo.

 

 

Na jakich podłożach sprawdza się S2 Hydro?

Na wszystkich rodzajach podłoży, nawet najtrudniejszych, takich jak OSB, deski drewniane, sklejka,

stare płytki ceramiczne, panele kompozytowe. Klej jest przeznaczony praktycznie do wszystkich rodzajów okładzin, bez względu na wielkość płytek (nawet powyżej 5 m2), w rożnych rodzajach obiektów, nawet przy bardzo wysokich obciążeniach eksploatacyjnych okładziny.

 

W jakim stopniu produkt jest odporny na szok termiczny?

Plus S2 Hydro wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na zmiany temperatury. Wyobraźmy sobie silnie nagrzaną promieniami słonecznymi powierzchnię tarasu, na którą spada gwałtowny deszcz – temperatura powierzchni w ciągu kilku minut zmienia się z +70°C na +20°C. Takie obciążenia szokowe mogą wystąpić również w innych miejscach, gdzie są eksploatowane okładziny ceramiczne. Wysoka elastyczność S2 Hydro zapewniona dzięki elastomerowym wypełniaczom zapewnia długotrwałe użytkowanie płytek ułożonych na podłożach narażonych na występowanie drgań mechanicznych (np. w pompowniach, a statkach czy w halach generatorów).

 

Dlaczego w Karcie Technicznej zaleca się dwie proporcje wody: 0,34–0,37 l/kg i 0,39–0,41 l/kg?

Zróżnicowanie ilości wody wynika z rożnych zastosowań produktu; może być on stosowany jako:

  1. klej – i wtedy wymagamy stabilizacji płyt o powierzchni nawet > 5 m2 na płaszczyźnie pionowej (0,34-0,37) i brak spływu,
  2. powłoka hydroizolacyjna i klej – wtedy wymagamy konsystencji umożliwiającej wykonanie powłoki, w tym wklejanie taśm (często używany jest pędzel) oraz właściwego klejenia.

Jeżeli aplikacja dotyczy powierzchni balkonu lub tarasu, nie ma przeszkód, aby użyć jednej wody do wykonania izolacji i klejenia płytek (0,39–0,41). Można też do już rozrobionego produktu według wskazań W/C dla izolacji (0,39–0,41) dodać niewielką ilość produktu. Potrzeba korekty konsystencji będzie wynikać wyłącznie z warunków temperaturowych, w jakich aplikowany jest produkt. Przy zastosowaniach balkonowo-tarasowych dotyczy to miesięcy późnojesiennych i wczesnowiosennych, gdy przy niskiej temperaturze proces wiązania silniej uwodnionego produktu o bardzo wysokiej zawartości żywic polimerowych ulegnie wydłużeniu. Proporcje te zostały uznane za optymalne podczas wielu testów walidacyjnych i tak zapisane w Karcie Technicznej. Wsłuchując się jednak w Wasze uwagi, doszliśmy do wniosku, że wprowadzenie dwóch rozbieżnych konsystencji jest trudne dla rynku. Z tego względu przeprowadziliśmy ponowne testy, które pozwoliły na przyjęcie jednej konsystencji dla tego produktu. I tak proporcja wody rekomendowana dla S2 Hydro w zastosowaniach klejowych wynosi: 0,34–0,37 – zatem bez zmian. Proporcje mieszania produktu z wodą przy zastosowaniach jako hydroizolacja – wprowadziliśmy poszerzony zakres: 0,37-0,41. Zatem możliwe jest użycie jednej konsystencji produktu i zachowanie jednej proporcji mieszania składników dla obydwu typów zastosowań: 0,37. Zmiana ta została wprowadzona do nowego wydania Karty Technicznej Plus S2 Hydro. Dziękujemy Wam za tego typu uwagi, które pomagają nam usuwać tego typu zawiłości.

 

Dlaczego nie można stosować S2 Hydro jako hydroizolacji wewnątrz, a tylko na zewnątrz?

Formalnie produkt był projektowany do zastosowania zgodnie z dwiema normami: PN-EN 12004 jako klej do okładzin ceramicznych w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz PN-EN 14891 jako

izolacja podpłytkowa w zastosowaniach zewnętrznych. W praktyce jest oczywiste, że powłoka pracująca w trudnych warunkach zastosowań zewnętrznych doskonale sprawdzi się w warunkach stabilnej temperatury i braku wpływów atmosferycznych wewnątrz. W zastosowaniach wewnętrznych Plus S2 Hydro jest polecany jako klej do okładzin ceramicznych i kamiennych klasy S2 z funkcją hydroizolacji.

Krótko na temat: z technicznego punktu widzenia Plus S2 Hydro może być jak najbardziej wykorzystywany do wykonywania wewnętrznych izolacji podpłytkowych.

Z formalnego punktu widzenia produkt spełnia wymagania normy PN-EN 14891 „Izolacje podpłytkowe zewnętrzne”, w związku z czym nie powinien być stosowany wewnątrz. Pracując nad Plus S2 Hydro, ATLAS świadomie wykonał badania zgodnie z tą normą, widząc w produkcie

istotną przewagę nad dotychczasowymi rozwiązaniami izolacji typu średniego w zastosowaniach zewnętrznych. Do wewnątrz rekomendujemy Woder E, łatwiejszy w aplikacji i szybszy w zastosowaniach.

 

Czy między wykonaniem warstwy hydroizolacyjnej a przyklejeniem płytek jest konieczna przerwa?

Nie. S2 Hydro umożliwia realizację obu etapów w jednym cyklu technologicznym, bez żadnych przerw między nimi. Oszczędza to czas, a przede wszystkim nakład pracy. Dwóch fachowców może wykonać hydroizolację i montaż płytek na tarasie o powierzchni 10 m2 w godzinę. Zastosowanie się do wskazówek zapewnia szczelność i ciągłość hydroizolacji oraz trwałość połączenia.

 

Kiedy montować taśmy i manszety podczas używania S2 Hydro na tarasach i balkonach?

Taśmy i manszety należy montować przed przyklejaniem płytek – tak jak w klasycznej sytuacji. Aplikacja produktu na etapie wklejania taśm ma dwie szkoły: fani jednej aplikują pacą, drugiej – pędzlem. Paca umożliwia równomierne nałożenie jednej warstwy w miarę jednakowej grubości, aplikacja pędzlem daje możliwość uzyskania lepszej przyczepności materiału izolacyjnego do podłoża.

Nie można jednoznacznie wspierać jednej metody, pozostawiamy to wykonawcom i ich praktyce oraz przyzwyczajeniom. W Karcie Technicznej zalecamy: do aplikacji izolacji pacę 10 mm, do aplikacji kleju – pacę 6 mm.

 

      

 

 Dlaczego hydroizolacja w ATLAS Plus S2 Hydro wymaga aż 5 mm grubości?

Produkt stosowany jako hydroizolacja wymaga warstwy 5 mm i nie ma znaczenia, czy stosowany jest tylko jako hydroizolacja, czy są klejone też płytki. Bardziej szczegołowo:

Plus S2 Hydro może być stosowany jako:

klej wysokoelastyczny do okładzin i wtedy jego zużycie zależy od tego, czy stosujemy go na ścianach czy na posadzkach, od formatu płytek, co narzuca wielkość zębów, a co za tym idzie – grubość kleju, zużycie kleju jest podane w Karcie Technicznej produktu;

klej wysokoelastyczny do okładzin z dodatkową funkcją

hydroizolacji: grubość warstwy kleju wynika z technologii aplikacji. Użycie do nakładania warstwy hydroizolacyjnej pacy o rozmiarze zęba 10 mm + do nakładania kleju na płytkę pacy o zębie 6 mm. Plus S2 Hydro może oczywiście pełnić funkcję samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej, ale ze swojej strony ATLAS, posiadając rewelacyjny produkt, jakim jest Woder Duo, nie będzie rekomendował wprost tego rozwiązania. Co do grubości S2 Hydro: w funkcji podwójnej – hydroizolacja + klej – łączna grubość Plus

S2 Hydro ma wynosić 5 mm. Dodatkowo należy wyjaśnić, że aplikacja kleju jako hydroizolacji przy użyciu pacy o zębie 10 mm daje przy kącie pochylenia pacy ok. 60 stopni rzeczywistą grubość

powłoki po wygładzeniu 3 mm, a nie 5 mm (średnia z wielu pomiarów grubości powłoki nakładanej przez wielu wykonawców to 3,16 mm). Okładzina ceramiczna układana przy użyciu pacy o zębach 6 mm realnie daje grubość kleju ok. 2 mm. Zatem łączna grubość Plus S2 Hydro pełniącego podwójną funkcję na balkonie lub tarasie będzie wynosiła ok. 5 mm. Przy tej grubości warstwy S2 Hydro mamy zapewnioną wodoszczelność przy ciśnieniu wywieranym przez słup wody o wysokości 15 m. Obniżenie tej grubości np. do 4 czy 3,5 mm (łącznie) może co najwyżej sprawić, że warstwa ta będzie szczelna przy ciśnieniach wytwarzanych przez słup wody o wysokości 9,5 lub 12 m. Czy dzieje się coś złego? Nie.

 

Czy jako klej S2 Hydro może być klejem rozpływnym?

Zakres rekomendowanych formatów płytek oraz zakres stosowanej wody zarobowej świadczy jednoznacznie o bardzo dobrym rozpływie nawet przy stosowaniu dużych formatów płytek okładzinowych.

 

Jaka jest nasiąkliwość i paroprzepuszczalność?

Nasiąkliwość nie jest parametrem definiowanym dla powłok izolacyjnych – właściwym parametrem jest wodoszczelność według PN-EN 14891 i wynosi ona dla Plus S2 Hydro min. 15 m słupa wody. Świadomie poprzestaliśmy na tej wielkości w badaniach z uwagi na rekomendowane zastosowanie produktu na tarasach i balkonach. Przy większych wartościach ciśnień celowe staje się zastosowanie Woder Duo (do 70 m słupa wody). Nasiąkliwość i paroprzepuszczalność to parametry, które wykraczają więc poza zakres badań deklaratywnych dla tego typu produktów. Podaję wyniki badań dodatkowych:

  1. a) nasiąkliwość: po 1 godz. – 0,04, po 24 godz. – 0,10 kg/m2.
  2. b) paroprzepuszczalność: 0,29 m.

 

Po jakim czasie produkt zyskuje odporność na deszcz?

Całkowitą odporność na deszcz klej Plus S2 Hydro uzyskuje po 24 godzinach.

 

Jaka jest przyczepność S1, np. Ultra Geoflex, a jaka Plus S2 Hydro?

Minimalne adhezje w każdych w zdefiniowanych w normie PN-EN 12004 warunkach są określone w Deklaracji Zgodności każdego produktu. Przykładowo: zakwalifikowanie kleju do klasy C2 automatycznie narzuca minimalną przyczepność 1,0 N/mm2. I to bez względu na inne cechy kleju. Zatem wszystkie kleje C2 mają tę samą wielkość wymaganej adhezji. Przyczepność początkowa

– Plus – ≥ 0,5 N/mm2, Ultra Geoflex – ≥ 1,0 N/mm2.

 

Jakie są różnice między klejem S1 a S2? Gdzie stosować S2?

Norma PN-EN 12004 nie definiuje obszarów zastosowań klejów o rożnych klasyfikacjach, ale wskazuje, że jest to obowiązek producenta. ATLAS jako producent w przypadku każdego kleju bardzo dokładnie definiuje obszar zastosowań każdego produktu w Karcie Technicznej.

 

 Jakie jest zużycie?

Zgodnie z zapisami w Karcie Technicznej: 5,2 kg/m 2 przy zastosowaniu produktu w jednym cyklu (klejenie i hydroizolacja).

 

Jak się zapisać na szkolenie z S2 Hydro?

Szkolenia rozpoczynają się w lipcu. Aktualną listę szkoleń znajdziecie na: www.atlas.com.pl (Szkolenia).

 

 

ATLAS S2 Hydro to:

Atlas Plus S2Hydro to zalety i korzyści trzech technologii:

Technologia polimerowa:

– doskonała przyczepność wszystkich rodzajów okładzin do każdego rodzaju podłoża

– wydłużony czas otwarty – komfort pracy podczas montażu płytek na dużych powierzchniach

– wysoka elastyczność umożliwia montaż wszystkich formatów – nawet powyżej 5 m2

 

 

Technologia podwójnych włókien:

–  maksymalna redukcja naprężeń i mikropęknięć

– doskonała retencja wody i mieszanie

– wysoka stabilność płytek, natychmiast po ich zamontowaniu

 

Technologia lekkich wypełniaczy elastomerowych:

– zwiększona wydajność produktu

– wyjątkowe parametry robocze – łatwa i szybka aplikacja

– wysoka odporność na oddziaływanie obciążeń udarowych i wibracji

– maksymalna redukcja naprężeń termicznych, nawet na wielkich formatach