Infolinia

Grupa ATLAS

W miarę rozwoju firmy ATLAS, jej działalność poszerzała się i wkraczała w nowe obszary. Grupę ATLAS stanowi dziś aż 20 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych przede wszystkim w Polsce, a także na Białorusi, w Rumunii i na Łotwie, które zatrudniają łącznie ponad 2500 osób.

Wśród podmiotów tworzących Grupę ATLAS znajdują się przede wszystkim zakłady produkujące wyroby chemii budowlanej oparte na różnej bazie chemicznej – m.in. wyroby cementowe, gipsowe, bitumiczne czy epoksydowe. Duża różnorodność produktowa i specjalizacja poszczególnych podmiotów, sprawia, że Grupa ATLAS oferuje najszerszy asortyment wyrobów budowlanych o najwyższej jakości, pozwalający na realizację każdego etapu inwestycji budowalnej.

W skład Grupy wchodzą także podmioty dostarczające surowce do produkcji wyrobów chemii budowlanej – w tym piasek kwarcowy oraz gips i anhydryt (wydobywane w kopalniach odkrywkowych i głębinowych), a także perlit ekspandowany. Dzięki temu, cała Grupa ma zapewniony dostęp do własnej bazy surowcowej najwyższej jakości. To odróżnia Grupę ATLAS od innych producentów wyrobów budowlanych działających na polskim rynku i pozwala na sprawowanie kontroli nad utrzymaniem jakości wyrobów. Integracja producentów surowców wewnątrz Grupy ATLAS umożliwia także prowadzenie zrównoważonej gospodarki dostępnymi zasobami oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z powierzonych bogactw naturalnych.

Funkcjonowanie Grupy wspierane jest przez szereg innych podmiotów, w tym również firmę spedycyjno-transportową oraz dystrybutora energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ważnym podmiotem grupy jest Fundacja Dobroczynności ATLAS, działająca od 1996 roku, która udziela pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym. Poprzez wieloletnią działalność Fundacji, Grupa ATLAS realizuje cele prospołeczne zapisane w strategii firmy.

Działalność Grupy ATLAS wyraźnie wykracza dziś poza granice kraju – zakłady produkcyjne wchodzące w skład Grupy zlokalizowane są także na Białorusi i w Rumunii. W obu tych krajach wyroby Grupy ATLAS cieszą się zaufaniem wykonawców i konsekwentnie zdobywają rynek, dzięki jakości polskich wyrobów oraz ponad 25-letniemu doświadczeniu w produkcji i stosowaniu wyrobów chemii budowlanej. Ponadto produkty Grupy ATLAS eksportowane są na najważniejsze europejskie rynki, w tym m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Rosji, na Ukrainę, do Mołdawii, do krajów bałtyckich i skandynawskich, a nawet na rynki azjatyckie, do Kazachstanu czy Mongolii.

Wszystkie podmioty Grupy ATLAS tworzą razem w pełni zorganizowany, sprawnie funkcjonujący i kompletny ekosystem – poszczególne przedsiębiorstwa wchodzące w jej skład umożliwiają wydobycie surowców do produkcji, wytwarzanie z nich gotowych wyrobów budowlanych, ich dystrybucję na rynku polskim i zagranicznym oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na każdym etapie procesu budowlanego. Wewnątrz Grupy nieustannie prowadzone są prace mające na celu wzajemną integrację oraz konsolidację procesów w celu wprowadzenia na rynek uzupełniających się wzajemnie produktów i usług najwyższej jakości. Działalność Grupy prowadzona jest także z uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności, dzięki temu, m.in. poprzez szkolenia i wsparcie charytatywne realizowane są cele z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

 

Marki wchodzące w skład Grupy ATLAS

Atlas

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i najsilniejszych polskich marek – nie tylko na rynku chemii budowlanej. To szeroka gama wysokiej jakości produktów, komplementarnych i...

Atlas Złoty Wiek

Seria ATLAS ZŁOTY WIEK obejmuje specjalistyczne zaprawy i preparaty, dostarczane wyłącznie na indywidualne zamówienie firm konserwatorskich, dzięki czemu mogą one być produkowane z...

Gipsar

Marka profesjonalnych produktów oferowanych w ramach portfolio produktowego firmy ATLAS i cieszących się bardzo dużym uznaniem wśród fachowców, architektów i...

Dolina Nidy

Marka profesjonalnych produktów chemii budowlanej, powstających na bazie gipsu z naturalnego kamienia gipsowego, pozyskiwanego z własnej kopalni „Dolina Nidy” w Pińczowie...

Izohan

Marka nowoczesnych materiałów chemii budowlanej przeznaczonych do przeprowadzania prac budowlanych, wykończeniowych i konserwacyjnych...

Izolmat

Istniejąca od lat 90-tych XX wieku marka produktów profesjonalnego Systemu Izolacji IZOLMAT - solidnych i sprawdzonych rozwiązań hydroizolacyjnych dla dachów, fundamentów...

Chemiks

Marka materiałów oraz systemów do powierzchniowego zabezpieczania obiektów budowlanych. CHEMIKS to przede wszystkim posadzki z żywic chemoutwardzalnych, powstające w wyniku...

WIM

Istniejąca od 2006 r. marka nowoczesnych systemów chemii budowlanej - specjalistycznych, kompletnych rozwiązań do montażu okładzin ceramicznych. Produkty marki WIM to owoc ścisłej...

Nowy Ląd

Marka wysokiej jakości spoiw budowlanych, powstających na bazie wydobywanego i przetwarzanego anhydrytu i unikatowego białego gipsu cechsztyńskiego, pochodzącego z Kopalni "Nowy Ląd" w...

Taifun

Marki produktów powstających w nowoczesnej fabryce TAIFUN w białoruskim Grodnie: profesjonalnych klejów LUX i zapraw tynkarskich TAIFUN MASTER. Wysokiej jakości uzyskiwanej dzięki...

Cesal-Romcolor

Marki produktów rumuńskiej Grupy Romcolor, której ATLAS jest większościowym właścicielem. Produkty wzbogacają ofertę asortymentową Grupy ATLAS na rynkach zagranicznych...

Nexler

NEXLER to marka kompleksowych i systemowych rozwiązań hydroizolacyjnych najwyższej jakości, dedykowanych m.in. firmom wyspecjalizowanym w przeprowadzaniu izolacji przeciwwodnej i...

Fox

Polski producent i dystrybutor specjalistycznych farb i tynków oraz narzędzi do dekoracyjnego wykańczania wnętrz z siedzibą we Wrocławiu. Grupa ATLAS jest większościowym udziałowcem...

Surowce

Dolina Nidy

Producent materiałów wykończeniowych z naturalnego kamienia gipsowego, pozyskiwanego z własnej kopalni oraz z wysokiej jakości gipsu syntetycznego. Dostarcza wyroby spełniające wysokie...

Nowy Ląd

Marka wysokiej jakości spoiw budowlanych, powstających na bazie wydobywanego i przetwarzanego anhydrytu i unikatowego białego gipsu cechsztyńskiego, pochodzącego z Kopalni "Nowy Ląd" w...

Kopalnia Leszcze

KOPALNIA LESZCZE jest kopalnią odkrywkową. Eksploatowane złoże naturalnego kamienia gipsowego położone jest w miejscowości Gacki k. Pińczowa. Zasoby złoża, przy dotychczasowym poziomie...

Grudzeń Las

Spółka posiada dwie kopalnie odkrywkowe piasku kwarcowego oraz oddział przeróbki piasku. Piaski kwarcowe w Grudzeniu Lesie eksploatowane były już w latach 30. minionego wieku...

Logistyka

Sped Partner

SPED PARTNER Sp. z o.o.  jest  powstałą  w  2005  roku,  dynamicznie  rozwijającą się, w 100% polską firmą  spedycyjno-transportową,  oferującą ...

Inne

Fundacja dobroczynności

Dla ATLASA misja biznesowa nierozerwalnie wiąże się z misją społeczną. Firma realizuje ją poprzez Fundację Dobroczynności ATLAS. Założona w 1996 roku,  pomaga przede wszystkim ludziom chorym..

Nida Media

Dystrybutor i dostawca energii elektrycznej oraz wody. Główni klienci: Grupa ATLAS, Siniat, odbiorcy prywatni...