Infolinia
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS

Najważniejsze cechy

 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia
www.izohan.eu www.izohan.eu

Opis

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach i różnych wymiarach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

Główne właściwości

 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 5,2 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20°C
 • Odporność na spływanie (°C): 100 ± 10˚C
 • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 1000 ± 150/750 ± 150
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 15/50 ± 15
 • Rodzaj posypki stalowa
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN EXTRA PYE PV200 S5,2 SS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok. 9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień oraz badaniu działania ognia zewnętrznego.

•  Papa IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni.

•  Dach z przekryciem dachowym, w którym zastosowano jako warstwę wierzchnią papę IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS oraz układ warstw zgodny z Systemami Izolacji IZOLMAT i z raportami klasyfikacyjnymi w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), jest nierozprzestrzeniającym ognia przekryciem dachowym o klasie BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187 i PN-EN 13501-5).

•   Również zastosowanie na starym przekryciu dachowym z pokryciem z pap asfaltowych układów warstw zgodnych z oddzielnymi raportami klasyfikacyjnymi przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), w których papą wierzchniego krycia jest papa IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS, powoduje, że przekrycie dachu po takiej modernizacji jest nierozprzestrzeniające ognia o klasie BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187 i PN-EN 13501-5).

•   Papa IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS dzięki swojej elastyczności oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów; zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Zastosowana łącznie z papą wentylacyjną perforowaną IZOLVENT stanowi skuteczny system renowacji starych pokryć dachowych.

•   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej, na którym zaleca się przed zgrzewaniem papy, ułożyć papę wentylacyjną perforowaną IZOLVENT i kominki wentylacyjne, w celu umożliwienia odprowadzenia wilgoci.

Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

•  Zgrzewanie

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS, zaleca się zagruntować stare warstwy bitumiczne dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS, IZOLGRUNT Br.

Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Każdorazowo po zakończeniu czynności zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach.

•  Temperatura

Wykonywanie prac z użyciem papy IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS powinno mieć miejsce w dodatnich temperaturach. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

do góry
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5,2 SS
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia