Infolinia
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS

Najważniejsze cechy

 • hamuje ogień
 • bezpieczeństwo i trwałość
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana na dachy o wszelkich podłożach. Stosowana jako druga warstwa do uszczelnienia nowych dachów oraz jako uszczelnienie jednowarstwowe przy remontach dachów.

Produkt wykonany na osnowie poliestrowej, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia.

Standardowa wysokojakościowa papa zgrzewalna, chętnie stosowana na dachach o dużych i małych wymiarach.

Główne właściwości

 • zawiera dodatek hamujący rozprzestrzenianie się ognia
 • zapewnia bezpieczeństwo i trwałość uszczelnienia

Główne parametry

 • Wymiary rolki (m): 5x1
 • Grubość (mm): 5,2 ± 0,2 mm
 • Osnowa: poliester
 • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -25 °C
 • Odporność na spływanie (°C): 100 ± 10˚C
 • Siła rozciągająca (N/50mm ) (Wzdłuż/W poprzek): 1100 ± 200 / 900 ± 200
 • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
 • Rodzaj posypki antracyt
 • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PROTECTION PYE PV250 S5,2 SS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok. 9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień oraz badaniu działania ognia zewnętrznego.

•  Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

•   Papa zastosowana na nowym i starym przekryciu dachowym z pokryciem z pap asfaltowych według układów warstw zgodnych z oddzielnymi raportami klasyfikacyjnymi przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego, powoduje, że przekrycie dachu jest nierozprzestrzeniające ognia o klasie BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187 i PN-EN 13501-5).

•  Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

•  Papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS dzięki swojej elastyczności oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów; zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•  Zastosowana łącznie z papą wentylacyjną perforowaną IZOLVENT stanowi skuteczny system renowacji starych pokryć dachowych.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, zaleca się zagruntować podłoże betonowe lub stare warstwy bitumiczne środkiem asfaltowym.

•   Zgrzewanie

Przed przystąpieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości zgrzewanego zakładu. Miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, w momencie jej wypływu, co poprawi wygląd estetyczny dachu.

•   Temperatura

Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0° C. Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

Szczelność i żywotność pokrycia bitumicznego zależy również od starannego mocowania poszczególnych jego warstw oraz od prawidłowego wykonania obróbek detali dachowych.

do góry
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS
IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5,2 SS
papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS