Infolinia
IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach. Służy do uszczelnienia nowych dachów w układzie dwóch warstw lub uszczelnienia remontowanego dachu w jednej warstwie.

Główne właściwości

  Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 5x1
  • Grubość (mm): 4,2 ± 0,2 mm
  • Osnowa: poliester
  • Rodzaj asfaltu. Giętkość (°C): mod. SBS -20 °C
  • Odporność na spływanie (°C): 100 ± 10˚C
  • Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 850 ± 150 / 550 ± 150
  • Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 ± 10 / 50 ± 10
  • Rodzaj posypki stalowa
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS

  BUDOWA PAPY

  do góry

  Papa asfaltowa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z włókniny poliestrowej.

  •   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest posypką mineralną gruboziarnistą, z wyjątkiem pasa zakładkowego o szerokości ok.9 cm wzdłuż jednego brzegu wstęgi papy zabezpieczonego folią z tworzywa sztucznego.

  •   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

  PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

  do góry

  Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

  •   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni. Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT.

  •   Papa jest przeznaczona również jako papa wierzchniego krycia do obróbek dekarskich attyk, świetlików, kominów, wpustów dachowych, obróbek przy ścianie, na dylatacje oraz w korytach zlewowych, a także wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicznych i dynamicznych połaci dachowej.

  •   Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

  •   Papa IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS dzięki swojej elastyczności oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów; zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

  PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

  do góry

  •   Podłoże

  Papę IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej.

  Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS, zaleca się zagruntować stare warstwy bitumiczne dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą lub impregnatami rozpuszczalnikowymi IZOLGRUNT SBS, IZOLGRUNT Br albo IZOLPLAST.

  •   Zgrzewanie

  Przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać się jej odcień.

  Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok. 12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Każdorazowo po zakończeniu czynności zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach.

  •  Temperatura

  Papę należy stosować w temperaturach powyżej 0°C, ten wymóg dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

  •  Obróbka miejsc newralgicznych

  W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

  do góry
  IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS
  IZOLMAT PLAN PYE PV200 S4,2 SS
  papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS