piksel
Infolinia
IZOLMAT PLAN ultimax SBS

IZOLMAT PLAN ultimax SBS

papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS

IZOLMAT PLAN ultimax SBS

Najważniejsze cechy

  • niskie temp. nakładania
Fundamenty Fundamenty
Mocowanie mechaniczne Mocowanie mechaniczne
Mocowanie zgrzewalne Mocowanie zgrzewalne
Pokrycie dachowe Pokrycie dachowe

Opis

Papa podkładowa modyfikowana na osnowie z tkaniny szklanej stosowana jako pierwsza warstwa do uszczelnień dachów, również do mocowania mechanicznego. Papa, zamiast drobnej posypki na wierzchniej stronie, posiada łatwo topliwą włókninę przyspieszającą zgrzewanie kolejnej warstwy papy.
Modyfikacja asfaltu użytego w papie pozwala na jej stosowanie również w okresie obniżonych temperatur otoczenia.

Główne właściwości

  • możliwość stosowania również w okresie obniżonych temperatur otoczenia

Główne parametry

  • Wymiary rolki (m): 10x1
  • Grubość (mm): 2,5 ± 0,2 mm
  • Osnowa: tkanina szklana
  • Rodzaj asfaltu, giętkość (°C): mod. SBS -15 °C
  • Siła rozciągająca (N/50 mm) (wzdłuż/ w poprzek): 1500 ± 500 / 2900 ± 900
  • Wydłużenie (%) (wzdłuż/w poprzek): 8 ± 4 / 8 ± 4
  • Rodzaj wierzchniej strony włóknina
  • Więcej informacji o produkcie IZOLMAT PLAN ULTIMAX SBS

BUDOWA PAPY

do góry

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN ultimax SBS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS impregnowanej asfaltem osnowy z tkaniny szklanej.

•   Wierzchnia strona wstęgi papy pokryta jest specjalną przekładką antyadhezyjną z tworzywa sztucznego.

•   Spodnia strona papy może być płaska lub profilowana i jest zabezpieczona folią. Profil w kształcie rowków przyspiesza proces zgrzewania papy do podłoża.

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

do góry

Izolacja wodochronna dachów w tym izolacja podlegająca badaniu reakcji na ogień i badaniu działania ognia zewnętrznego.

•   Papa IZOLMAT PLAN ultimax SBS przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokryć dachowych przeznaczonych pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni, zalecana jest szczególnie dla dachów o wymaganej kilkudziesięcioletniej żywotności pokrycia dachowego.

•   Papa IZOLMAT PLAN ultimax SBS może być stosowana w wielowarstwowych izolacjach tarasów.

•   Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji Izolmat. Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%.

PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

do góry

•   Podłoże

Papę IZOLMAT PLAN ultimax SBS należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego lub z blachy ocynkowanej. Papa może być również zgrzewana do płyt warstwowych termoizolacyjnych IZOLDACH S.

Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.

Przed zgrzewaniem papy IZOLMAT PLAN ultimax SBS, zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową IZOLPLAST rozcieńczoną wodą, a podłoże z blachy ocynkowanej, bez rozcieńczenia, alternatywnie gruntowanie można wykonać rozpuszczalnikowymi roztworami gruntującymi IZOLGRUNT SBS lub IZOLGRUNT Br.

•  Sposób układania

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o szerokości ok. 9 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości ok.12 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy.

Papa IZOLMAT PLAN ultimax SBS może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą termoizolacji, do podłoża betonowego, drewnianego lub z blachy. Wówczas papa jest mocowana łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie jest zgrzewana na zakładach.

•   Temperatura

Wykonywanie powłok izolacyjnych z pap zgrzewalnych modyfikowanych powinno wykonywać się w temperaturach otoczenia powyżej 0° C, ten wymóg dotyczy pory dnia i nocy. W obniżonych temperaturach otoczenia, papa IZOLMAT PLAN ultimax SBS powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC.

•   Obróbka miejsc newralgicznych

W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.

 

 

 

do góry
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
IZOLMAT PLAN ultimax SBS
papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS