Infolinia

TOMASZ SKALSKI

Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych

(ur. 1960), doktor nauk technicznych, absolwent Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, brał udział w programie Executive MBA z University of Maryland, USA. Pracę doktorską obronił w 1992 roku w University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK.

Od 1984 roku jest pracownikiem naukowym, autorem i współautorem publikacji naukowych, licznych prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych, a także twórcą wielu projektów badawczych.

Od 1996 roku w ATLASIE pracował jako koordynator ds. inwestycyjnych oraz m.in. szef zespołu doradców ZPG Dolina Nidy S.A., członek kilku rad nadzorczych podmiotów Grupy ATLAS.

Od 2007 roku jest wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych Grupy ATLAS.