Infolinia

Aktualności

05/04/2019
/

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności…

 

 

ATLAS sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt.:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności, odporności ogniowej oraz właściwościach akustycznych do zastosowań specjalnych”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, Oś I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 – 2020,

 

Cel projektu.

Celem projektu jest przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
w wyniku których zostaną opracowane receptury dwóch innowacyjnych tynków gipsowych do zastosowań specjalnych:

  • tynku łączącego odporność ogniową z właściwościami akustycznymi w celu zapewnienia biernej ochrony przeciwpożarowej oraz poprawy komfortu akustycznego, oraz
  • tynku o zwiększonej wodoodporności i parametrach wytrzymałościowych do stosowania
    w pomieszczeniach o wilgotności względnej > 70%.

 

Planowane efekty projektu.

W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wdrożone dwa produkty w kategorii lekkich tynków gipsowych:

  • Wewnętrzny lekki tynk gipsowy do zastosowania do biernej ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych oraz poprawy komfortu akustycznego – produkt nowy.
  • Wewnętrzny lekki tynk gipsowy aplikowany mechanicznie o zwiększonej wodoodporności przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70% – produkt nowy/znacząco ulepszony.

 

Okres realizacji projektu

Projekt podzielony jest na dwa zadania badawcze, realizowane w czterech etapach, w okresie od
1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

Wartość projektu.

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 1 842 171,28 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 691 721,28 PLN

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 31 marca 2020 roku

Usługa dotycząca przeprowadzenie badań i oceny skuteczności ognioochronnej tynku gipsowego przeznaczonego do biernej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z charakterystyką wyrobu, typu i zakresu stosowania określonego w treści zamówienia oraz zgodnie wytycznymi zawartymi w Europejskim Dokumencie Oceny (EAD) nr 350140-00-1106 pt. „Fire protective products – Renderings and kits intended for fire resisting application”.

 

Treść zapytania ofertowego nr 1

Załącznik nr 1 – specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – oświadczenia dotyczące oferenta