Infolinia
IZOHAN WM

IZOHAN WM

izolacja przeciwwodna grubowarstwowa

IZOHAN WM

Najważniejsze cechy

 • odporny na ciśnienie wody
 • wysokoelastyczny
 • bezpieczny dla styropianu
 • bariera antyRadonowa
www.izohan.eu www.izohan.eu

Opis

Przeznaczony jest do wykonywania właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe); przyklejania twardych płyt styropianowych (EPS); wykonywania warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); izolacji posadzek na gruncie; izolacji tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

Główne właściwości

 • nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego
 • odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)
 • daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
 • jest bezrozpuszczalnikowy, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
 • wysokoelastyczny, przykrywający rysy
 • zbrojony mikrowłóknami
 • może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN-206-1
 • jest bezpieczny w kontakcie ze styropianem
 • stanowi doskonała barierę antyRadonową

Główne parametry

 • Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN WM

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego
•    jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa)
•    odporna na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg. PN¬-EN 206-1
•    daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
•    jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)
•    nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
•    wysokoelastyczna, przykrywająca rysy, zbrojona mikrowłóknami
•    można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
•    jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia)

ZASTOSOWANIE

do góry
•    wykonywanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe)
•    przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS)
•    wykonywanie warstwy paroizolacji (tarasy, stropodachy)
•    wykonywanie izolacji posadzek na gruncie
•    wykonywanie izolacji tarasów odwróconych wraz z EKO 2K

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

Wodna emulsja asfaltów, kauczuków, wypełniaczy i dodatków modyfikujących

Czas tworzenia powłoki:

do 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

Zasypywanie wykopu:

po 3 dobach

Odporność na deszcz:

po 12 godzinach

Przyczepność końcowa do betonu:

nie mniej niż 0,8 MPa

Odporność na wodę pod ciśnieniem:

0,8 MPa przy warstwie o grubości 4 mm

Zdolność klejenia:

130 ±5kPa (poł. beton/styropian)

Temperatura stosowania:          

od + 5oC do + 25oC


ZUŻYCIE

do góry
Zastosowanie
Zużycie

Izolacja przeciwwilgociowa

– zalecana grubość warstwy: 2 mm

ok. 3,0 kg/m2

Izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa*)

– zalecana grubość warstwy: 3 mm

ok. 4,5 kg/m2

Izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie) 

– zalecana grubość warstwy: 4 mm

ok. 6,0 kg/m2

Przyklejanie płyt styropianowych

ok. 0,8 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac należy wymieszać. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne.

Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUD WM/WM 2K, jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie kociego języczka

W zależności od warunków wodno-gruntowych oraz głębokości posadowienia obiektu należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej od 2 do 4 mm suchej pozostałości.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod płytą fundamentową hydroizolację należy wykonywać na betonie podkładowym klasy C20/25 (dawne B25). Na związanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć warstwę separacyjną z płyt ocieplających lub np. z folii PE, a następnie wykonać 4 cm betonową warstwę ochronną.

przyklejanie płyt ocieplających

Twarde płyty polistyrenowe możemy przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na równomiernym naniesieniu, bezpośrednio na płytę, 5-6 placków preparatu wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Można też przyklejać płytę nanosząc IZOHAN IZOBUD WM na całą powierzchnie płyty  ( w przypadku bardzo równych podłoży) za pomocą pacy zębatej  o zębach 10 lub 12 mm oraz wałeczka szerokości ok. 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. W przypadku wody pod ciśnieniem - IZOHAN IZOBUD WM rozmiesza się na całej powierzchni. Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną.

Powyżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne mocuje się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego.

Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypywanie wykopu). Masy bitumiczne grubowarstwowe są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to iż kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę KMB i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą

Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5 oC.

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do złącz styropian-styropian.

Przestrzegać przepisów BHP.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić przed zaschnięciem preparatu -wodą, po zaschnięciu -rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

*Z wodą zalegającą/ napierającą wodą opadową mamy do czynienia gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych.  Poziom wody gruntowej dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

Polecamy

do góry
Hydroizolacja fundamentów w systemie wodnym IZOHAN
Skuteczna izolacja ścian fundamentowych w systemie wodnym IZOHAN.
do góry
IZOHAN WM
IZOHAN WM
izolacja przeciwwodna grubowarstwowa