Infolinia
IZOHAN WM 2K

IZOHAN WM 2K

izolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskładnikowa

IZOHAN WM 2K

Najważniejsze cechy

 • bez wkładek zbrojących
 • odporny na ciśnienie wody
 • elastyczny
 • bariera antyRadonowa
www.izohan.eu www.izohan.eu

Opis

Służy do izolowania i ochrony budynków oraz fragmentów budowli w części podziemnej przed wilgocią gruntową, przed wodą niewywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, wykonywania warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); wykonywania izolacji posadzek na gruncie, wykonywania izolacji tarasów odwróconych wraz z IZOHAN EKO 2K.

Główne właściwości

 • składnik proszkowy przyspiesza wiązanie, odporny na wysokie ciśnienie wody (do 0.8 MPa)
 • daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
 • nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego; bezrozpuszczalnikowy
 • nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
 • przykrywający rysy
 • można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • jest łatwy i szybki w stosowaniu
 • odporny na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1
 • stanowi doskonała barierę antyRadonową

Główne parametry

 • Zużycie: 1,3 kg/m2/1 mm warstwy suchej
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN WM 2K

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego
•    jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa)
•    odporna na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg. PN¬-EN 206-1
•    daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności
•    jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem)
•    nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
•    wysokoelastyczna, przykrywająca rysy
•    można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
•    jest łatwa i szybka w stosowaniu

ZASTOSOWANIE

do góry
•    służy do izolowania i ochrony budynków oraz fragmentów budowli w części podziemnej (ściany fundamentowe, ściany piwniczne, płyty fundamentowe)  przed wilgocią gruntową, przed wodą nie wywierającą oraz wywierającą ciśnienie hydrostatyczne.
•    wykonywanie warstwy paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy)
•    wykonywanie izolacji posadzek na gruncie
•    wykonywanie izolacji tarasów odwróconych wraz z EKO 2K

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

składnik wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa, składnik proszkowy: wypełniacz mineralny

Proporcje mieszania
składnik płynny 100:38 proszek
Czas obrabiania
90 min.
Czas tworzenia powłoki:

do 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

Zasypywanie wykopu:

po 2 dobach

Odporność na deszcz:

po 2 godzinach

Przyczepność końcowa do betonu:

nie mniej niż 0,8 MPa

Gęstość

1,1 kg/dm3

Odporność na wodę pod ciśnieniem:

0,8 MPa przy warstwie o grubości 5 mm

Mostkowanie rys

3 mm przy warstwie grubości 5 mm

Temperatura stosowania:          

od + 5oC do + 25oC


ZUŻYCIE

do góry
Wydajność: 1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy suchej
Zużycie w zależności od typu izolacji:
Zastosowanie
Zużycie

Izolacja przeciwwilgociowa

– zalecana grubość warstwy: 2 mm

ok. 2,6 kg/m2

Izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa*)

– zalecana grubość warstwy: 3 mm

ok. 4,0 kg/m2

Izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie) 

– zalecana grubość warstwy: 4-5 mm

ok. 6,0 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem IZOHAN IZOBUD WM 2K należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, równe, oczyszczone z kurzu, tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego oraz wszelkich innych substancji antyadhezyjnych. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za wyjątkiem tych zawierających środki zmiękczające. We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia) z IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN renobudu R-104 na podłożach mineralnych, na podłożach bitumicznych z IZOHAN IZOBUD WM 2K. Zapraw typu PCC nie aplikujemy na materiały bitumiczne w tym papy zgrzewalne.

IZOHAN IZOBUD WM2K można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych porach, np. przy cegłach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą IZOHAN IZOBUD WM2K. Szpachlowane drapane zalecane jest także przy wykonywaniu robót podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podłożu. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy.

Przy murze pełnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrównawczego.

Nie zaleca się stosowania IZOHAN IZOBUD WM2K na elementach budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN ekofolii wysokociśnieniowej 1-skł.

Podłoże należy uprzednio zagruntować preparatem IZOHAN DYSPERBIT bądź IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:1 (woda : IZOBUD WL).

wykonywanie powłoki izolacyjnej

IZOHAN IZOBUD WM2K dostarczany jest w opakowaniu 20 kg, zawierającym dwa składniki w odpowiedniej proporcji. Składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego i zamieszać ok. 1 minuty, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Rozrobiona masę można obrabiać ok. 90 min.

Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne. Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego, nie zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUD WM 2K (na podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie kociego języczka

W zależności od warunków wodno-gruntowych należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej od 2 do 5 mm suchej pozostałości.

Aby uniknąć uszkodzeń hydroizolacji nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego żwiru. Zalecana jest ochrona systemu izolacyjnego np. płytami termoizolacyjnymi, folią PE, włókniną.

Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod płytą fundamentową hydroizolację należy wykonywać na betonie podkładowym klasy  C20/25 (dawne B25). Na związanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć warstwę separacyjną z płyt ocieplających lub np. z folii PE, a następnie wykonać 4 cm betonową warstwę ochronną.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

UWAGI

do góry

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5 oC.

Nie należy stosować do materiałów smołowych.

Przestrzegać przepisów BHP.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić przed zaschnięciem preparatu -wodą, po zaschnięciu -rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się
do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

*Z wodą zalegającą/ napierającą wodą opadową mamy do czynienia gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych.  Poziom wody gruntowej dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.

Polecamy

do góry
Hydroizolacja fundamentów w systemie wodnym IZOHAN
Skuteczna izolacja fundamentów w systemie wodnym IZOHAN.
do góry
IZOHAN WM 2K
IZOHAN WM 2K
izolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwuskładnikowa