piksel
Infolinia
IZOHAN DYSPERBIT

IZOHAN DYSPERBIT

masa asfaltowo-kauczukowa

IZOHAN DYSPERBIT

Najważniejsze cechy

 • dobra przyczepność
 • właściwości tiksotropowe
 • bezrozpuszczalnikowy
 • na suche i wilgotne podłoże
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wiadukty drogowe Wiadukty drogowe

Opis

Preparat do renowacji i konserwacji pokryć dachowych; wykonywania izolacji przeciwwilgociowych; wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi; wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1.

Główne właściwości

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz papy
 • może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
 • ma właściwości tiksotropowe
 • jest bezrozpuszczalnikowy, wodochronny
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych

Główne parametry

 • zużycie:
 • - przy gruntowaniu 0,2 kg/m2 - przy wykonywaniu pokryć dachowych 0,5 kg/m2 na warstwę - przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej 1,5 kg/m2/mm
 • czas tworzenia powłoki: do 6 godzin
 • czas między nanoszeniem kolejnych warstw: ok. 5 godzin
 • odporność na deszcz: po ok. 5 godzinach
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN DYSPERBIT

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych oraz papy
•    może być stosowany na suche i wilgotne podłoże
•    jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
•    ma właściwości tiksotropowe
•    jest bezrozpuszczalnikowy
•    jest wodochronny
•    jest odporny na działanie czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

do góry
•    renowacja i konserwacja pokryć dachowych
•    wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi
•    wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy
•    wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
•    gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda: dysperbit)

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

Wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

Czas tworzenia powłoki:
do 6 godzin

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:

ok. 5 godzin

Odporność na deszcz:

po ok. 5 godzinach

Temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania:      

od + 5oC do + 25oC

ZUŻYCIE

do góry

Zastosowanie

Zużycie

Gruntowanie

0,2 kg/m2

Pokrycia dachowe

0,5 kg/m2/warstwę

Izolacje przeciwwilgociowe

1,5 kg/m2/mm

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem preparatu IZOHAN DYSPERBIT należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche lub matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym IZOHAN DYSPERBIT, w proporcji 1:1 z wodą. Dokładnie wymieszany preparat nakłada się na powierzchnie pędzlem lub szczotką dekarską.

gruntowanie podłoża

Rozcieńczony z wodą IZOHAN DYSPERBIT w proporcji 1:1 (woda : dysperbit), dokładnie miesza się
i aplikuje, za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię.

konserwacja pokryć papowych

Po przecięciu lub wyciśnięciu pęcherzy ze zniszczonego pokrycia papowego oraz wyczyszczeniu remontowanego miejsca należy wycięty ubytek wypełnić IZOHAN IZOBUD masą szpachlową. Identycznie postępujemy przy renowacji wykończeń pokryciowych. Stare, odstające wykończenia papowe odcinamy, a powstałe w tych miejscach ubytki wypełniamy IZOHAN IZOBUD masą szpachlową.

Po uzupełnieniu ubytków i dobrym wyschnięciu masy, na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosimy IZOHAN DYSPERBIT w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styków połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych, etc. wzmacniamy je wtapiając tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotności tak wykonanej konserwacji.

wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych

IZOHAN DYSPERBIT należy rozprowadzić pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniżej położonej części dachu. Grubość jednej równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm (optymalnie 0,6-0,7 mm).

Na rozprowadzonej, świeżej warstwie należy wtopić, dokładnie dociskając, włókninę polipropylenową
o gramaturze 60 g/m2. Następnie pozostawić do wyschnięcia. Zakłady powinny mieć szerokość min. 10 cm, gdy długość wkładki nie przekracza 6 m i ok. 20 cm, gdy jest dłuższa. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny tą masą.

Zaleca się kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej nie wcześniej niż dnia następnego. W przypadku stosowania podwójnego zbrojenia należy nałożyć warstwę nasycającą włókninę, na niej po wysuszeniu warstwę masy asfaltowej, następnie na jeszcze mokrą masę należy wtopić tkaninę polipropylenową siatkową o gramaturze 48 g/m2. Należy postępować analogicznie jak przy wtapianiu pierwszej tkaniny, zachowując oczywiście zasadę mijankowości spoin.

Warstwę wykończeniową należy nanosić na tkaninę fragmentami, a następnie bezpośrednio po posmarowaniu, w celu zwiększenia odporności mechanicznej i odporności na promienie UV, posypywać posypką mineralną.

 

wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

za pomocą DYSPERBITU można wykonać izolację przeciwwilgociową typu lekkiego. Na uprzednio zagruntowane podłoże (patrz wyżej) nanosić DYSPERBIT bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 5°C.

Nie należy stosować do materiałów smołowych.

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

 
Przestrzegać przepisów BHP.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu - rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się
do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia .

Polecamy

do góry
Hydroizolacja fundamentów w systemie wodnym IZOHAN
Skuteczna izolacja ścian fundamentowych w w systemie wodnym IZOHAN.
do góry
IZOHAN DYSPERBIT
IZOHAN DYSPERBIT
masa asfaltowo-kauczukowa