Infolinia
IZOHAN WL

IZOHAN WL

lepik asfaltowo-kauczukowy

IZOHAN WL

Najważniejsze cechy

 • doskonałe właściwości klejące
 • bezrozpuszczalnikowy
 • wodochronny
 • dobra przyczepność
www.izohan.eu www.izohan.eu

Opis

Przeznaczony jest do przyklejania twardych płyt styropianowych (typu EPS); gruntowania podłoży mineralnych pod właściwą izolację w systemie IZOHAN W (po rozcieńczeniu z wodą 1:1); wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych podziemnych części budowli.

Główne właściwości

 • doskonałe właściwości klejące
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • bezrozpuszczalnikowy
 • wodochronny
 • gotowy do użycia
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych

Główne parametry

 • Zużycie przy:
 • - gruntowaniu 0,2 kg/m2 - izolacji bezspoinowej 0,6-0,8 kg/m2 - klejeniu płyt styropianowych 1,0-1,5 kg/m2
 • Wymagana grubość warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej: min. 1 mm suchej pozostałości
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN WL

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
•    posiada doskonałe właściwości klejące
•    bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych
•    bezrozpuszczalnikowy
•    wodochronny
•    jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia)
•    tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych

ZASTOSOWANIE

do góry
•    przyklejanie twardych płyt styropianowych (EPS)
•    gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację w systemie IZOHAN IZOBUD W po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda:IZOBUD WL)
•    wykonywanie bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych typu lekkiego podziemnych części budowli

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:

Wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

Czas tworzenia powłoki:
do 6 godzin

Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw:

ok. 3 godziny

Odporność na deszcz:

po ok. 5 godzinach

Wytrzymałość na oderwanie:

ponad 200 kPa 

(poł. beton-styropian)

Zawartość wody w masie:

do 60%

Wymagana grubość warstwy przy izolacji przeciwwilgociowej:

1 mm suchej pozostałości

Temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania:              

od + 5oC do + 25oC

ZUŻYCIE

do góry
Zastosowanie
Zużycie
Gruntowanie
0,2 [kg/m2]

Izolacje przeciwwilgociowe

0,6-0,8 [kg/m2/warstwę]

Klejenie płyt styropianowych

1,5 [kg/m2]

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry

przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem preparatu IZOHAN IZOBUD WL należy odpowiednio przygotować powierzchnię.

Podłoże powinno być niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, czyste, suche lub matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków, mleczka cementowego, resztek zaprawy i innych substancji zmniejszających przyczepność.

Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym preparatem IZOHAN IZOBUD WL, w proporcji 1:1 z wodą. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie pędzlem lub szczotką dekarską.


gruntowanie podłoża

IZOHAN IZOBUD WL można stosować jako grunt w systemie IZOHAN IZOBUD W. Rozcieńczony z wodą IZOHAN IZOBUD WL w proporcji 1:1 (woda : IZOBUD WL), dokładnie miesza się i aplikuje, za pomocą pędzla na przygotowaną powierzchnię.

 

przyklejanie płyt ocieplających

na podłoże zaizolowane w systemie IZOHAN IZOBUD W płyty ocieplające możemy przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na równomiernym naniesieniu, bezpośrednio na płytę, 5-6 placków preparatu wielkości dłoni oraz wałeczka o szerokości 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty. Można też przyklejać płytę nanosząc IZOHAN IZOBUD WL na całą powierzchnie płyty za pomocą pacy zębatej  o zębach 10 lub 12 mm oraz wałeczka szerokości ok. 3 cm wzdłuż dłuższych krawędzi płyty.

 Następnie, co bardzo ważne, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną. Pełne właściwości klejące złącze osiąga po 3-7 dobach (wtedy dopiero możliwe jest zasypywanie wykopu).

Powyżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne mocuje się dodatkowo za pomocą dybli talerzowych z tworzywa sztucznego. Płyty ocieplające hydrofobizowane przed klejeniem należy przeszlifować. Płyty termoizolacyjne opierać na odsadzce ławy fundamentowej, a jeśli jest to niemożliwe podeprzeć je podczas wiązania. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.
 

wykonywanie bezspoinowych powłok izolacyjnych

za pomocą IZOHAN IZOBUDU WL można wykonać izolacje przeciwwilgociową typu lekkiego. Stosujemy ja wtedy gdy budynek jest niepodpiwniczony oraz występują dobre warunki wodno-gruntowe. Z tego rodzaju obciążeniem mamy do czynienia gdy występuje woda powierzchniowa lub przesączająca się w formie kropli, a  grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczna głębokość pod podstawą fundamentów. Materiał, którym zasypywany jest wykop musi posiadać dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir.

Na uprzednio zagruntowane podłoże (patrz wyżej) nanosić IZOHAN IZOBUD WL bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu poprzedniej warstwy.

UWAGI

do góry

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta wynosi 360 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 50C.

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie kleić płyt ocieplających do pap zgrzewalnych. Nie stosować do złącz styropian-styropian.

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci.

Przestrzegać przepisów BHP.

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można

czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po zaschnięciu - rozpuszczalnikami benzynowymi.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia

do góry
IZOHAN WL
IZOHAN WL
lepik asfaltowo-kauczukowy