Infolinia

Kopalnia Leszcze

Przedsiębiorstwo przyłączone do Grupy ATLAS w 2000 roku w wyniku procesu prywatyzacyjnego Zakładów Przemysłu Gipsowego „Dolna Nidy”. W obecnej formie prawnej spółka funkcjonuje od 2007 roku.

Podstawę działalności kopalni stanowi wydobycie i przeróbka mechaniczna naturalnego kamienia gipsowego ze złoża gipsów mioceńskich, charakteryzującego się stosunkowo wysoką zawartością czystego gipsu. Złoże zlokalizowane jest w miejscowości Leszcze k. Pińczowa. Eksploatacja odbywa się metodą odkrywkową. Produktem końcowym jest kamień gipsowy o granulacji od 0 do 50 mm, który znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz jako regulator czasu wiązania przy produkcji cementu.

Więcej informacji na www.kopalnialeszcze.pl

 

Etapy wydobycia kamienia gipsowego:

  • zdjęcie warstwy powierzchniowej i wywiezienie jej w wyeksploatowaną część wyrobiska (jednoczesna rekultywacja terenu)
  • wywiercenie w górnej części złoża głębokich otworów
  • założenie materiałów wybuchowych i ich detonacja
  • przewiezienie rozdrobnionego kamienia do węzła kruszenia
  • mechaniczne kruszenie kamienia i sortowanie na określone gatunki i klasy
  • prażenie i częściowe odwodnienie gipsu 
  • produkt finalny – gips budowlany