Infolinia

Nida Media

Spółka funkcjonująca w Grupie ATLAS od momentu swojego powstania w 2006 roku. Zlokalizowana jest w miejscowości Leszcze k. Pińczowa. Zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną, gazem ziemnym oraz zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków bytowych, wód opadowych i kopalnianych. Od 2010 roku firma posiada koncesję na ogólnopolski obrót energią elektryczną, a od 2013 roku na obrót gazem ziemnym.

 

Wolumen energii i „błękitnego paliwa” sprzedawany przez spółkę w skali roku wynosi obecnie przeszło 70 GWh w zakresie energii elektrycznej oraz 150 GWh w zakresie gazu ziemnego. Odbiorcami usług firmy są głównie duże zakłady przemysłowe, dla których minimalizacja kosztów zużycia energii stanowi istotny czynnik strategii prowadzenia działalności. Od 2015 roku spółka zaopatruje w energię także odbiorców indywidualnych.  

 

Więcej informacji na www.nidamedia.com.pl