piksel
Infolinia
RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02

RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02

RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02

Najważniejsze cechy

 • odporna na zabrudzenia
 • zalecana do malowania obiektów zlokalizowanych w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia
 • posiada efekt samooczyszczenia - zanieczyszczenia są spłukiwane z powierzchni podczas deszczu
na ściany na ściany
aplikacja pędzlem aplikacja pędzlem
aplikacja wałkiem aplikacja wałkiem
nakładanie natryskowe nakładanie natryskowe

Opis

Renowacyjna farba silikonowa N-02 przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych powłok malarskich na podłożach mineralnych.

Główne właściwości

  Farba przeznaczona do malowania pierwotnego lub renowacyjnego.

Główne parametry

 • zużycie ok. 0,125 litra na 1 m2

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

do góry
 • do malowania podłoży mineralnych, takich jak tynkicementowe i cementowo-wapienne, powierzchnie wykonane z betonu, cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • odporna na zabrudzenia, cechuje ją efekt samooczyszczenia – drobinki kurzu i innych zanieczyszczeń są spłukiwane z powierzchni podczas deszczu, dzięki temu malowana powierzchnia dłużej zachowuje estetyczny wygląd i nie wymaga ponownej ingerencji konserwatorskiej
 • zalecana do malowania obiektów zlokalizowanych w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia – w okolicach ruchliwych tras komunikacyjnych, obszarach przemysłowych itp.
 • hydrofobowa – nienasiąkliwa, posiada zdolność odpychania wody, dzięki czemu chroni podłoże przed wodą i rozpuszczonymi w niej szkodliwymi związkami chemicznymi
 • odporna na skażenie biologiczne – dodatek biocydów skutecznie zapobiega powstawaniu glonów, grzybów i porostów na pomalowanej powierzchni.
 • paroprzepuszczalna – charakteryzuje się niskim współczynnikiem oporu dyfuzyjnego Sd, tworzy powłokę zapewniającą swobodny transport pary wodnej i odparowywanie wilgoci
 • z materiału, na którym została zastosowana
 • trwała - odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, promieniowanie UV oraz wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte zarówno w podłożu, jak i w otoczeniu.
 • charakteryzuje bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi
 • bogata kolorystyka obejmująca 655 gotowych receptur, istnieje możliwość wybarwienia farby na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb, również na podstawie próbek oryginalnego materiału

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

do góry

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być suche i nośne oraz oczyszczone z zabrudzeń mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepności należy usunąć. Przed zastosowaniem farby podłoże zagruntować SILIKONOWYM PREPARATEM GRUNTUJĄCYM N-01.

SPOSÓB UŻYCIA

do góry

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu, zawartość opakowania należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W zależności od potrzeb oraz chłonności i struktury podłoża farbę nanosić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre”, unikając przerw i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podziałów architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca się stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Uwaga! Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

UWAGA

do góry
 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. Unikać zrzutów do środowiska, postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
 • Farba na zewnętrzne mury ATLAS ZŁOTY WIEK N-02: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 35,72 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.

DANE TECHNICZNE

do góry

RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02 produkowana jest na bazie wodnej dyspersji żywic organicznych. Do barwienia farby stosowane są głównie pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cmł
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1

Współczynnik dyfuzji pary wodnej Sd

0,05 m

Zużycie ok. 0,125 l farby na 1 m2
(w przypadku gładkiego podłoża)
Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia
w trakcie prac
od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania wiadra plastikowe 10 l


Data aktualizacji: 2014.03.17.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność

do góry
RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02
RENOWACYJNA FARBA SILIKONOWA N-02

Aktualna dokumentacja