Infolinia
IZOHAN EKO 1K

IZOHAN EKO 1K

jednoskładnikowa odporna na negatywne parcie wody izolacja przeciwwodna

IZOHAN EKO 1K

Najważniejsze cechy

 • chemoodporna
 • hamuje karbonatyzację betonu
 • może być okładana płytkami
 • umożliwia przepływ pary
Paca Paca
Pędzel Pędzel
Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne Pokrycie dachowe zewnętrzne i wewnętrzne
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Punkty Programu Fachowiec Atlasa
15 PKT 15
https://swiatatlasa.com.pl/

Opis

Służy do uszczelnienia zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, na elementach narażonych na działanie wody (również pod ciśnieniem), w starym i nowym budownictwie.

Główne właściwości

 • hamuje proces karbonatyzacji betonu
 • jest odporna na negatywne parcie wody
 • umożliwia swobodny przepływ pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji
 • może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi
 • jest odporna na chemiczne roztwory agresywne i promieniowanie UV

Główne parametry

 • Zużycie: 3,0-4,5 kg/m2
 • Temperatura obróbki +8 st. C do +30 st. C
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN Eko 1K

WŁAŚCIWOŚCI

do góry
• hamuje proces karbonatyzacji betonu

• umożliwia swobodny przepływ pary wodnej z zawilgoconych konstrukcji

• może być bezpośrednio okładana płytkami ceramicznymi

• jest odporna na promieniowanie UV

• jest odporna na chemiczne roztwory agresywne

• jest odporna na benzynę i oleje

• może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków na powierzchnie poziome i pionowe

• przeciwdziała wysalaniu soli siarczanowych oraz w niewielkim stopniu ogranicza wnikanie jonów chlorkowych

• jest odporna na działanie ścieków bytowych i wody basenowej

• nie zawiera rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE

do góry
• uszczelnianie wewnętrzne przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz (typu wannowego)

• wykonywanie izolacji poziomej, szczególnie tam gdzie nie można jej wykonac z materiałów rolowych (przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych)

• uszczelnianie zewnętrznych elementów podziemnych konstrukcji budowli narażonych na działanie wody gruntowej (również pod ciśnieniem) w starym i nowym budownictwie

• uszczelnianie zbiorników

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
sucha, modyfikowana mieszanka cementowa
Gęstość nasypowa:
1,4 kg/dm3
Konsystencja robocza wg stożka opadowego:
ok. 10,1 cm
Siła zrywająca przy rozciąganiu:
ok. 412 N
Przyczepność powłoki do betonu metodą „pull off”:
ok. 3,06 MPa
Przyczepność powłoki przy działaniu wody o temp. +60°C:
ok. 3,4 MPa
Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania:
ok. 4,08 MPa
Przepuszczalność pary wodnej:

3,1 m (grubość warstwy powietrza, której opór dyfuzyjny jest równy oporowi powłoki)

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych:
1,94*10-13
Odporność chemiczna:
 
roztwór o pH~5
odporna
0,1% roztworu fenolu
odporna

roztwór wodny o zawartości jonów NH4+ ~60 mg/l

odporna

roztwór wodny o zawartości jonów SO42- ~3000 mg/l

odporna
woda basenowa
odporna

Przesiąkliwość oleju napędowego w warunkach podciągania kapilarnego:

brak przesiąkania
Przesiąkliwość benzyny w warunkach podciągania kapilarnego:
brak przesiąkania
Odporność na ujemne temperatury:
do -30°C
Odporność na wodę pod ciśnieniem:
1,0 MPa
Odporność powłoki na powstawanie rys:
1 mm przy 2 mm grubości warstwy
Temperatura obróbki:
od +8°C do +30°C
Maksymalna grubość nanoszenia:
2 mm na warstwę
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw:
ok. 3-4 godzin
Możliwe obciążenie powierzchni:
 
deszczem
po 12 godzinach
ruchem pieszych
po 1 dniu
zasypanie wykopu
po 3 dniach od położenia ostatniej warstwy
wodą pod ciśnieniem
po 3 dniach od położenia ostatniej warstwy

ZUŻYCIE

do góry

Łączna grubość powłoki powinna być dobrana do typu wykonywanej izolacji.

 

Typ izolacji

Zalecana grubość warstwy

[mm]
Zużycie
[kg/m2]
Przeciwwilgociowa
2
3,0
Przeciwwodna (woda gruntowa)
2,5
3,75
Przeciwwodna (woda pod ciśnieniem)
3
4,5
 

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, ale lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i nadlewek oraz wszystkich materiałów zmniejszających przyczepność.
Podłoża gruboziarniste np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe należy zaszpachlować zaprawą cementową. Ubytki wyrównać specjalnymi zaprawami naprawczymi.
Jeśli podłoże jest bardzo suche, chłonne, należy powierzchnię zwilżyć tak, aby w trakcie nanoszenia była matowo wilgotna.

Aplikacja materiału
Wyrób dostarczany jest w postaci proszku do wymieszania z wodą w odpowiedniej proporcji. Mieszanie należy prowadzić w czystym pojemniku z czystą wodą, aż do uzyskania konsystencji odpowiedniej do obróbki za pomocą pędzla, pacy lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Optymalna ilość wody wynosi 18% (na 15 kg worek, 2,7 l wody).
Pierwszą cienką warstwę nanosi się, mocno wcierając za pomocą pędzla, w celu zamknięcia porów w podłożu. Po naniesieniu należy odczekać ok. 3 godz., aby warstwa wyschła.  Zalecana grubość nanoszenia jednej warstwy wynosi 1 mm. Również między drugą i ewentualną trzecią warstwą należy zachować przerwę technologiczną wynoszącą ok. 3-4 godz.
Łączna grubość naniesionych warstw nie może być cieńsza niż 2 mm. Przy wykonywaniu hydroizolacji typu wannowego wymagana grubość izolacji to 3 mm.
Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na złączach elementów pionowych z powierzchnią poziomą. We wszystkich narożnikach powinny być wtopione taśmy uszczelniające lub wykonane fasety (wyoblenia).

UWAGI

do góry
Wyrób w stanie rozrobionym oraz w czasie wiązania jest rozpuszczalny w wodzie i wrażliwy na działanie mrozu. Podczas wiązania miejsca izolowane należy chronić przed opadami przez ok. 12 godz.

Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
do góry
IZOHAN EKO 1K
IZOHAN EKO 1K
jednoskładnikowa odporna na negatywne parcie wody izolacja przeciwwodna