Infolinia
IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA

IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA

wyrób nieprzepuszczający wody nanoszony w postaci ciekłej

IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA

Najważniejsze cechy

 • wysokie właściwości izolacyjne
 • dobra przyczepność
 • elastyczna i wodoszczelna
 • podkład pod płytki ceramiczne
Pędzel Pędzel
Pokrycie pion i poziom Pokrycie pion i poziom
Wałek Wałek

Opis

Powierzchniowe, powłokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, farbiarnie itp.) przed układaniem płytek ceramicznych.

Główne właściwości

 • tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych
 • ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni
 • jest bardzo elastyczna i wodoszczelna
 • tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne

Główne parametry

 • Zużycie: 1,0-1,2 kg/m2
 • Temperatura obróbki +5 st. C do +25 st. C
 • czas schnięcia ok. 12 h
 • tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych
 • ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni
 • jest bardzo elastyczna i wodoszczelna
 • tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne
 • Więcej informacji o produkcie IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA

WŁAŚCIWOŚCI

do góry

•   tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych

•   ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni

•   jest bardzo elastyczna i wodoszczelna

•   umożliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji (ma niski opór dyfuzji pary wodnej)

•  tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne

•  jest ekologiczna - nie zawiera rozpuszczalników

•  szybko schnie

ZASTOSOWANIE

do góry

•   powierzchniowe, powłokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, kuchnie itp.) przed układaniem płytek ceramicznych

•  ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć (np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe itp.)

•  wykonywanie powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, na ścianach i podłogach, przyczepnych do wszelkich mineralnych materiałów budowlanych takich jak: beton, tynk, jastrych, tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe

•  wykonywanie powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania podłogowego

DANE TECHNICZNE

do góry
Skład:
dyspersja tworzyw sztucznych,               dodatki
Przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych warstw:
ok. 4 godziny
Czas zachowania właściwości roboczych:
ok. 12 godzin
Temperatura obróbki i przechowywania:
od +5°C do +25°C
Przyczepność początkowa:
2,5 ± 0,3 MPa
Przyczepność po oddziaływaniu wody:
2,2 ± 0,3 MPa
Przyczepność po starzeniu termicznym:
3,1 ± 0,3 MPa
Przyczepność powłoki po cyklach zamrażania i odmrażania:
1,8 ± 0,3 MPa
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej:
≥ 1,9 ± 0,3 MPa
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych:
≥ 0,75 mm
Przyczepność do betonu:
≥ 2,0 MPa
Przyczepność do płyty kartonowo-gipsowej:
≥ 0,5 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu:
≥ 470 %
Wodoszczelność powłoki:
≥ 0,5 MPa

ZUŻYCIE

do góry
1,0-1,2 kg/m2

SPOSÓB STOSOWANIA

do góry
Przygotowanie podłoża
Przed zastosowaniem IZOHAN szczelnej łazienki należy oczyścić podłoże z tłuszczu, starych powłok malarskich, nacieków cementowych, luźnych części oraz wszelkich innych substancji zmniejszających przyczepność. Wszelkie ubytki należy zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na suche, czyste, gładkie i wolne od przemarznięcia podłoże nakłada się preparat gruntujący IZOHAN  ekogrunt lub IZOHAN grunt uniwersalny. Szczególnie istotne jest to w przypadku nieimpregnowanych płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych. Po nałożeniu i wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do aplikowania IZOHAN szczelnej łazienki.

Aplikacja materiału
Preparat nanosi się wałkiem lub pędzlem. Wskazane jest naniesienie dwóch warstw IZOHAN szczelnej łazienki, a w miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci nawet trzech warstw. Najkorzystniej jest podczas drugiej operacji roboczej aplikować preparat w innym kierunku niż podczas pierwszej (np. w pionie gdy pierwsza aplikacja odbywała się w poziomie). Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić co najmniej 4 godziny. Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin od momentu nałożenia ostatniej warstwy. Po tym czasie można przystąpić do przyklejania płytek ceramicznych stosując zaprawy klejowe oznaczone C1 lub C2.
Materiał po związaniu może zachowywać lekką lepkość. Dzięki temu zaprawa klejowa ma zwiększoną przyczepność do powłoki. W miejscach komunikacji, podczas układania płytek na posadzkach, w celu uniknięcia przyklejania do obuwia, należy podsypać kredę lub talk. Przed nanoszeniem kleju zamieść dokładnie posadzkę.
W IZOHAN szczelną łazienkę, szczególnie wtedy gdy łączymy powierzchnie odkształcalne z nieodkształcalnymi np. połączenie ściana /posadzka, należy wtapiać IZOHAN taśmę uszczelniającą 120/70. W miejscach przejść rur zastosować mankiety uszczelniające.

UWAGI

do góry

Związany materiał jest trudny do usunięcia. Zaleca się mycie narzędzi wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności  względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia.

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C. Okres przydatności do użycia wynosi 360 dni od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

do góry
IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA
IZOHAN SZCZELNA ŁAZIENKA
wyrób nieprzepuszczający wody nanoszony w postaci ciekłej