Infolinia

Aktualności

27/07/2017
/

Projekt pt.: Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS (woj. łódzkie)

 

ATLAS sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

 

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ATLAS (woj. łódzkie)

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R firmy ATLAS, realizowany poprzez rozbudowę istniejącego budynku biurowego w Łodzi i przeznaczenie nowopowstałej części obiektu na potrzeby działalności działu badawczo-rozwojowego. W ramach projektu budynek zostanie również wyposażony w niezbędną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, który będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów z zakresu chemii budowlanej.

 

Planowane efekty

Rozbudowa Centrum B+R umożliwi firmie Atlas zdobywanie wiedzy służącej do opracowywania innowacyjnych materiałów budowlanych oraz zastosowania wyników prac B+R w produkcji i wdrażaniu na rynek nowych materiałów budowlanych. Działalność Centrum B+R będzie polegać na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, przy zaangażowaniu posiadanej i planowanej do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry naukowej i wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury badawczej. Prace realizowane w ramach projektu będą obejmowały opracowanie produktów w sześciu kluczowych dla firmy Atlas obszarach badawczych, zgodnie z opracowaną w tym celu i zatwierdzoną Agendą Badawczą.

 

Termin realizacji

Projekt podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie zostaną zrealizowane prace budowlane związane z rozbudową budynku, natomiast w drugim, nowopowstały obiekt zostanie wyposażony w potrzebną infrastrukturę badawcza oraz niezbędne wyposażenie laboratoryjne i biurowe. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016 – 2019.

 

Wartość projektu

Całkowity koszty realizacji projektu wynosi 9 348 575,64 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  2 108 131,04 PLN.

 

Zgodnie z pkt. 12 ust. 4 Zapytania ofertowego nr 2 z dnia 28.09.2017 r., z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, ATLAS sp. z o.o. odwołuje postępowanie w sprawie ww. Zapytania ofertowego.

 

zapytanie_ofertowe_nr_2_z_dnia_28_09_2017

 

 

zapytanie_ofertowe_nr_3_z_dnia_05_10_2017

 

zapytanie_ofertowe_nr_4_z_dnia_13_10_2017

 

Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 28.12.2017r

 

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 23.05.2018 r

 

Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 27.07.2018 r

Dotyczy zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia komory klimatycznej, zgodnie z dokumentacją zamieszczoną poniżej.

 

Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 09.08.2018 r

Dotyczy zakupu urządzenia do badania wodoprzepuszczalności z możliwością wyboru trybu pracy wg normy EN 12390-8 lub PN-88/B-06250, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z kosztami dostawy, montażu, uruchomienia oraz szkolenia personelu

 

Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 10.08.2018 r

Dotyczy zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia komory klimatycznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 17.08.2018 r

Dotyczy zakupu komory do testów starzeniowych z użyciem lamp UVA/UVB (wraz z osprzętem) oraz zakupu komory do testów starzeniowych z użyciem lamp ksenonowych (wraz z osprzętem), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 23.08.2018 r

Dotyczy zakupu komory świetlnej (sztuk 1) wraz z osprzętem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 24.08.2018 r

Dotyczy zakupu urządzenia do badania odporności materiałów na ścieranie wraz z akcesoriami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

 

Zapytanie ofertowe nr 13 z dnia 31.08.2018 r

Dotyczy zakupu automatycznego aparatu Vicata (sztuk 2), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zapytanie ofertowe nr 14 z dnia 19.09.2018 r

Dotyczy zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia komory starzeniowej (szt. 1) do badania systemów ociepleń ETICS w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych określonych w ETAG 004

 

Zapytanie ofertowe nr 15 z dnia 05.10.2018 r

Dotyczy zakupu, dostawy i montażu wyposażenia laboratoryjnego (przesiewacz wibracyjny szt. 1, przesiewacz powietrzny szt. 1, myjka ultradźwiękowa szt. 2, suszarka laboratoryjna szt. 2), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),

 

Zapytanie ofertowe nr 16 z dnia 16.10.2018

Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego w postaci urządzenia do nieniszczącego badania czasu wiązania (szt. 1)

 

Zapytanie ofertowe nr 17 z dnia 16.10.2018

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie uniwersalnej maszyny do badania wytrzymałości (szt. 1)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 17 z dnia 16.10.2018r

 

 

Zapytanie ofertowe nr 18 z dnia 18.10.2018

Zakup, dostawa i uruchomienie wyposażenia laboratoryjnego w postaci urządzenia do określania temperatury schnięcia i czasu schnięcia farby (szt.1), urządzenia do określania minimalnej temp. tworzenia filmu (szt.1), urządzenia do badania odporności powłoki na odrywanie od podłoża (szt.1), zestaw grindometerów (szt.1)

 

Zapytanie ofertowe nr 19 z dnia 31.10.2018 r

Dotyczy zakupu wyposażenia laboratoryjnego w postaci wiskozymetru rotacyjnego (szt. 1), urządzenia do badania zmian liniowych (szt.1), urządzenia do badani zmian liniowych metodą Graf-Kaufmana (szt. 6), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

 

Zapytanie ofertowe nr 20 z dnia 8 stycznia 2019 roku

Opis: Zakup i dostawa urządzenia do badania przyczepności (sz. 2), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe nr 21 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zakup i dostawa reometru (szt. 1), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

 

Zapytanie ofertowe nr 22 z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zakup i dostawa spektrofotometru z przystawką do badania proszków i granulatów  (szt. 1), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania